St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no

Allehelgensfest


Hvert år den 1. november feirer Kirken Allehelgensfesten. Men nå har også en annen fest blitt populær, nemlig Halloween. Halloween er faktisk av keltisk opprinnelse – det var den siste natten i det keltiske året, hvor man trodde at alle forskjellige typer ånder var aktive. Denne festen ble kalt for ”Sanhain”. Det var en natt preget av fare og angst. Man tente mye ild, fordi man trodde at den ville drive de onde åndene bort. Det er også meningen med uthulte gresskar. Folk håpet at de ville skremme bort åndene. Da Europa ble kristnet, forsvant mange av de førkristne fester og ritualer. Men kristendommen tok også opp noen av dem, og gjorde dem til en kristen fest. Og så ble ”Sanhain” til ”All-Hallows-Eve/Halloween”, engelsk for Allehelgensaften – altså kvelden og natten før Allehelgensdag.

Den gamle, førkristne tradisjonen med onde ånder, hekser osv. har ingen betydning for oss kristne.
Ordet ”Hallow” betyr hellig, og All-Hallows, eller Allehelgen, viser derfor til helgenene. Fra det 5. Århundret har Kirken feiret Allehelgensdag, hvor man minnes de hellige. Vanligvis mener vi med dette begrepet mennesker som levde før oss, og enten døde for sin tro eller var veldig fromme og gode.

Mange mennesker opplever faktisk at helgenene er med oss, at de beskytter oss og ber til Gud på vår vegne. Selv om de er døde, er de likevel medlemmer av Kristi Kirke. På Allehelgensdag takker vi for at de har blitt gitt oss som eksempler og forbilder. Helgener er der som et tegn på at evangeliet virkelig kan forandre liv.

Det er mange hellige mennesker som bare Gud vet om. Vi kjenner ikke alle. I Det nye testamente er ordet ”hellig” ofte brukt for mennesker som følger Jesus – de, som han kalte til å bli hellig. Inkluderer altså dette også oss? Er vi alle kalt til å bli helgener? Svaret kan bare være ”ja”! Allehelgensdag er derfor en dag hvor vi minnes om at vi er kalt til å leve livet vårt i samsvar med evangeliet, og håper, at alle oppnår målet, som er hellighet. Det er det også vi er kalt til.

 

Se også Allehelgensaften/Allehelgensdag/Allesjelersdag [Skoleråd Gjermund Høgh]