Skoleskyss under sykkel-VM

Buss

Skoleskyss med rutegående buss vil i noen områder vil bli påvirket av omkjøringer og stengte veier før og under arrangementet. Oversikt over endringene i dagene før, under og etter Sykkel-VM finner dere på Skyss https://www.skyss.no/

Vi oppfordrer elever og foresatte om å sjekke ruteplanleggeren til Skyss. Gå gjennom ruten dag for dag under Sykkel-VM for å se om ruten er endret https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/Reiseplanleggar

Spørsmål rundt kollektivtilbudet kan sendes kunde@skyss.no eller tlf. 177 tastevalg 1 (åpen 07.00-22.00 under Sykkel-VM).

Drosje

Bergen taxi ber alle elever som har tilrettelagt skoleskyss med drosje om å være klar for å kjøre 20 minutter før avtalt hentetid. Drosjen kan komme før på grunn av den totale logistikken. Forsinkelser kan oppstå både om morgenen og ved henting på skolen om ettermiddagen.

Det må påregnes ekstra ventetid under sykkel-VM. Transportørene våre som utfører den tilrettelagte skoleskyssen har de samme trafikale utfordringene under arrangementet som kollektivtrafikken. Vi ber skolene og elevene ha tålmodighet i forhold til ventetid. Forsinkelser opptil 30 min må forventes.

Det er ikke mulig å endre hentetider- eller sted for henting/levering under arrangementet.