Heiagjeng under sykkel-VM 2017

Sykkel-VM 2017 i Bergen

Konsekvenser for St. Paul skole 18. – 22. september

Sykkel-VM arrangeres i Bergen 16. – 24. september i år. Det er et av verdens største idrettsarrangementer, og syklistene skal sykle i Bergens gater.

Vi holder åpent hele uken, også fredag!

St. Paul skole holder åpent som vanlig under Sykkel-VM, fra mandag 18. til fredag 22. september. Skolen vil være åpen fra 07:00 til 17:00. De elevene som må komme ekstra tidlig kan få en enkel frokost på skolen. Elevene kan oppholde seg i kantinen, i gymsalen eller på biblioteket før skoletid. Elever vil også lage en sykkelkafé i 1. etg. frem til kl 16:30, med servering av VM-suppe. Dette gjelder spesielt de som har problemer med å komme seg til sin buss, eller må vente på forsinkede foreldre. 

De forskjellige klassene vil lage egne opplegg under skoledagen og vi er åpne for foreldreinitiativ! Sykkelverksted? Sykkelbyttedag mm?

Mange veier stenges for trafikk
Siden mange veier blir stengt for vanlig trafikk under arrangementet og kollektivtransporten legges om, vil mange bli berørt på forskjellige måter og må organisere hverdagen på en annen måte denne uken. Særlig gjelder det de som har behov for å bruke buss eller bil. Gående og syklende kan krysse løypene på egne punkt. Vakter vil sluse folk over når det er trygt.

Konsekvenser for oss
Vi er godt i gang med å forberede hvilke konsekvenser sykkel-VM får for skolen. Dette gjør vi i samarbeid med de som arbeider med drift av Bergen kommunes tjenester under arrangementet og i dialog med representanter for sykkel-VM. Skolens FAU blir også involvert og orientert.

St. Paul skole er i gul sone – se kart for Sykkel-VM
Det betyr at området er tilgjengelig fra Nygårdshøyden, men med generelt begrenset fremkommelighet mellom 8:30 og 19. Bilkjøring er ikke anbefalt. Husk at blå sone er helt stengt for biler.

I sentrum er Christies gate, Småstrandkaien, Torget, Bryggen og Lars Hilles gate mellom Strømgaten og Christies gate avstengt døgnet rundt. Vi oppfordrer derfor om å starte planleggingen av hvordan dere å best mulig måte kan følge barna, samarbeide med andre foreldre om henting/levering eller organisere at flere går hjem sammen fra skolen og Pauline/SFO.

St. Paul skole vil på ulike måter markere og trekke inn Sykkel-VM i undervisningen og skoledagen for øvrig, og vi vil følge de sykkelløp vi kan fra skolens område.

Følg med på skolens nettside! Spesielle arrangementer vil annonseres her.

Nyttig nettside
Følg med på Bergen kommunes informasjonsside om sykkel-VM
Her finner dere lenker til beskrivelser og kart som viser løypene, veier som blir stengt og hvilke soner St. Paul skole grenser til. Nettsidene blir løpende oppdatert frem mot sykkel-VM.

 

Gode råd når du er langs løypen

  • Både politiet og Bergen kommune oppfordrer innbyggerne til å være forsiktige når sykkel-rittene pågår.
  • Syklistene har høy hastighet. På enkelte strekninger vil syklistene komme opp i en fart som tilsvarer farten på motorveier. Barnehager og skoler langs strekningen Sollien, via Nattlandsveien og ned til Haukeland sykehus må være ekstra oppmerksomme på at syklistene her kan komme opp i svært høye hastigheter.
  • Det er svært viktig at publikum holder seg utenfor sperringene og løypen.
  • Alle må følge henvisningene fra løypevaktene og kun krysse løypen når løypevaktene eller politiet gir klarsignal om det. 
  • Skoler med elever som må krysse løypene på vei hjem fra skolen oppfordres til å ta en prat med løypevakter som står ved aktuelle krysningspunkt. Gjør løypevaktene oppmerksomme på når det kan komme elever som skal krysse løypen/gaten.
  • Skoler med elever som har sin skolevei langs løypene og må krysse løypene, oppfordres å snakke med elevene om hvordan de ferdes langs løypene og ved kryssing. Husk at syklistene flere steder kommer i mye større fart enn vi er vant til.
  • Bergen kommune: Gode råd når du er langs løypen

 

Vi takker fotograf Odd Nerbø for flott bilde!