En mer normal skolehverdag

I uke 23 vil St. Paul skole få en mer normal skolehverdag. Klassene kan være sammen igjen, og fjernundervisningen opphører.

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte på skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Det samme gjelder foresatte som skal levere/hente barn. Nå er det åpent for å komme inn på skolen igjen, så slipper dere å ringe ved henting.

St. Paul skole følger gult nivå

 

Barnetrinnet 1-7

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

 

Ungdomstrinnet 8-10

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

 

Udirs veiledere under covid-19 utbruddet 2020

Se artikler om