Følg skolens fasteaksjonen på Instagram

Valgfaget Innsats For Andre Lokalt ønsker i år å sette #nullsult Caritas Norges Fasteaksjon 2020 på dagsorden.

Dette vil de gjøre på forskjellige måter på skolen hver uke gjennom hele fasten.

#nullsult er tema – «Bevisstgjøring og aksjon» er vårt slagord!

Følg oss på Instagram @st.paul_fasteaksjon

Se artikler om