Foreldreundersøkelsen i skolen

Foreldreundersøkelsen – Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. til og med 10. trinn si sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole.

St. Paul skole er interessert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Vi har derfor valgt å gjennomføre Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Du velger selv om du vil svare på undersøkelsen. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Men for at vi skal kunne bruke svarene fra undersøkelsen på en god måte, er det viktig at så mange som mulig av tar seg tid til å svare.

Foreldreundersøkelsen ved St. Paul skole gjennomføres høsten 2017.
Siste frist for å svare på undersøkelsen er 6. januar 2018.

Personvern
Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.