Grunnleggende smittevern gjelder

Elever og ansatte ved St. Paul skole er nå tilbake til en vanlig skolehverdag – med økt beredskap.

Siden barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom, er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha spesielle tiltak på skolen som begrenser elevenes hverdag. Grunnleggende smittevernråd gjelder imidlertid fortsatt.

Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen igjen skal gjelde fra 11. oktober. Det betyr at det ikke lenger er tilstrekkelig bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

Les mer på regjeringen.no

Grunnleggende smittevernråd

  1. Syke elever og ansatte skal ikke være på skolen og i SFO
    Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene
    Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold
    Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen eller SFO, selv om symptomene er milde.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fortsatt teste deg. Ungdom og voksne bør ha negativ test før de vender tilbake. Det gjelder også vaksinerte.

Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. 

Se artikler om