St. Paul skole på grønt nivå

Oppdatert 25. januar 2022

Skoler skal drive smittevernfaglig forsvarlig. Fra og med 15. januar skal skoler drive på minimum grønt nivå.

St Paul skole driver på grønt nivå på de aller fleste trinn, men på  grunn av skolens lokaliteter velger vi å fortsette med gult nivå for enkelte klasser. Vi oppfordrer derfor alle til å følge nøye med på informasjon for de ulike trinn – på e-poster, SMSer, ukeplaner, Itslearning etc.

Mer bruk av testing

Dersom du har symptomer på covid-19, bør du ha lav terskel for å teste deg, selv om du er vaksinert. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til skole eller arbeid. Dersom det er vanskelig å skaffe selvtester, kan selvtester for elever ved St. Paul skole hentes i skolens resepsjon. Husk munnbind og hold avstand!

Hvis du har gjennomgått covid-19 innen de 3 siste månedene, skal du ikke ta en PCR-test da denne kan bli positiv.

Se Testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus [Bergen kommune]

 

Om karantene og isolasjon

Øvrige nærkontakter – nærkontakt til en smittet som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær – har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg på dag 3  og 5 etter nærkontakt. Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer, bli hjemme og test deg.

Ved påvist smitte må du være i isolasjon i 6 døgn fra du fikk symptomer OG til du har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner.

Tester du positivt på selvtest, må du følge reglene for isolasjon og varsle dine nærkontakter. Bekreftende PCR-test er ikke nødvendig for personer som har fått tre vaksinedoser eller for de som har mottatt to doser og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Bekreftende PCR-test anbefales til følgende personer:

 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
 • Barn og ungdom mellom 0-16 år

Nye regler om smittekarantene

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

 • Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.

Se Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter [Regjeringen.no]

 

Her er instruksjonsvideo fra Bergen kommune om hvordan du utfører selvtest:

 

 

Grønt nivå på barneskolen

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg må ivaretas. Ansatte skal vaske hender etter kos og trøsting.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.

Se Udirs Veileder om smittevern for skoletrinn 1-7

Grønt nivå på ungdomssskolen

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg må ivaretas. Ansatte skal vaske hender etter kos og trøsting.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.

Se Udirs Veileder om smittevern for ungdomsskole

Grunnleggende smittevern

 

 1. Syke elever og ansatte skal ikke være på skolen og i SFO
  Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene
  Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold
  Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Se artikler om