Helsetjenesten

Helsesøster på barneskolen

Ingrid Hegvold
Tilgjengelig: Tirsdag og torsdag
Telefon: 55 21 59 45
Mobil: 974 67 735
E-post engen.helsestasjon@bergen.kommune.no – merkes Ingrid

Helsesøster på ungdomsskolen

Bente Vatle
Tilgjengelig: Mandag + annenhver onsdag i like uker
Telefon: 55 21 59 46
E-post: sandviken.helsestasjon@bergen.kommune.no – merkes Bente

Skolelege

Merethe Gillow
Tilgjengelig: Annenhver torsdag i ulike uker
Telefon: 55 21 59 45