Korona – informasjon

St. Paul skole følger GULT nivå

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. «Trafikklysene» med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
  • Vask hender før/når dere kommer på skolen
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen

Det samme gjelder foresatte som skal levere/hente barn.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Gult nivå:

  • Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager.
  • Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre.
  • Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Skoleskyss

Gult nivå:

  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen.
  • Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.
  • Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

 

Udirs veiledere under covid-19 utbruddet

Se artikler om