St. Paul skole på «gult nivå»

St. Paul skole er på gult nivå i «trafikklysmodellen».

Ved gult nivå er det ikke nødvendig å gjøre unntak fra regelverket, og elevene får opplæring på skolen.

 

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
  • God håndhygiene og renhold er viktig! Vask hender før/når dere kommer på skolen
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

 

  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Trinnvise kohorter på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser og friminutt

Gjeldende koronaråd i Bergen kommune

Informasjon om koronasituasjonen fra Utdanningsidirektoratet

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra skolen?

Folkehelseinstituttet – Råd og informasjon for barn og ungdom

Se artikler om