St. Paul skole på gult nivå

Fra og med onsdag 20. januar er hele St. Paul skole tilbake på gult nivå.

Regjeringen har besluttet at også landets ungdomsskoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Alle landets skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå.

Hovedregelen er at skolene skal følge opplæringsloven som normalt. Ved gult nivå vil det ikke være nødvendig å gjøre unntak fra regelverket.

Vi skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra, og vi skal være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
 • Vask hender før/når dere kommer på skolen
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Det samme gjelder foresatte som skal levere/hente barn.

Gult nivå betyr:

 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • På barneskolen kan ansatte veksle mellom kohorter/klasser
 • På ungdomsskolen kan ansatte veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elevene så langt det er mulig
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Barneskolen har egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt
 • På ungdomstrinnet skal alle holde avstand i pauser/friminutt

 

Skoleskyss:

 • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen.
 • For elever i ungdomsskolen er munnbind påbudt når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

 

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra skolen?

Folkehelseinstituttet – Råd og informasjon for barn og ungdom

Se artikler om