St. Paul skole er fremdeles på gult nivå

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. «Trafikklysene» med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene på de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Bergen som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
  • Vask hender før/når dere kommer på skolen
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen

Det samme gjelder foresatte som skal levere/hente barn.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Gult nivå:

  • Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager.
  • Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre.
  • Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Skoleskyss

Gult nivå:

  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen.
  • For elever i ungdomsskolen er munnbind påbudt når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra skolen?

 

Folkehelseinstituttet – Råd og informasjon for barn og ungdom

Udir – Informasjon om koronasituasjonen

Bergen kommunes gjeldende koronaråd

Se artikler om