St. Paul skole åpen og på «gult nivå»

Ingen av lærerne på St. Paul skole er ute i streik, og skolen er fortsatt på «gult  nivå».

Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. Hele klasser og grupper kan ha undervisning sammen. Det er allikevel viktig å holde god avstand til andre gjennom hele skolehverdagen, både i klasserom, på arbeidsrom og på personalrom.

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
 • God håndhygiene og renhold er viktig! Vask hender før/når dere kommer på skolen
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

På barneskolen gjelder

 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Ansatte kan veksle mellom klasser/kohorter
 • Trengsel og store samlinger skal unngås
 • Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser og friminutt
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs

På ungdomsskolen gjelder

 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Elever bør holde en meter avstand til elever i andre kohorter
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs

På ungdomstrinnet kan elever og ansatte bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet, men det anbefales ikke å bruke munnbind i klasserommet.

Gjeldende koronaråd i Bergen kommune

Informasjon om koronasituasjonen fra Utdanningsidirektoratet

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra skolen?

Folkehelseinstituttet – Råd og informasjon for barn og ungdom

Se artikler om