Vanskelig periode? Trenger du å prate med noen?

Skolehelsetjenesten har lagt ned store deler av virksomheten på grunn av Koronavirus-utbruddet.

Det er likevel mulig for både elever og foresatte på ungdomstrinnet å ringe meg hverdager mellom 08:00 og 15:00 på tlf. 409 22 812.

Dersom det er elever som føler seg ekstra sårbare og har det vanskelig i denne perioden, ring meg eller send melding på SMS eller e-post.

Jeg er tilknyttet Sandviken helsestasjon – tlf. 55 56 72 60 og e-post Sandviken.helsestasjon@Bergen.kommune.no

Helsestasjon for ungdom på Engen sin telefon 945 14 312 er betjent hver dag. Her kan du som ungdom ta kontakt.

Dersom jeg får det til, kan vi også møtes og gå en tur sammen.

Vennlig hilsen
Bente Vatle, ungdomstrinnets helsesykepleier

Se artikler om