Muntlig eksamen 2018

Muntlig eksamen for elever ved St. Paul skole gjennomføres fredag 15. juni.

onsdag 13. juni
– elevene får opplyst eksamensfag

torsdag 14. juni
– elevene trekker tema og/eller problemstillinger

 

Rammer for muntlig eksamen:

  • Eksamen består av en forberedt presentasjon av et tema, og en fagsamtale
  • Elevene har tilgang til IKT-utstyr med internett under forberedelsen
  • Elevene har møteplikt begge forberedelsesdager. Eleven har rett på faglig veiledning.
  • Elevene kan gå opp til eksamen enkeltvis, i par, eller i grupper på 3
  • På eksamensdagen settes det av inntil 30 min. pr. elev. Tiden fordeles med en tredjedel til elevens (elevenes) forberedte presentasjon og to tredjedeler til en fagsamtale.