Ny tilskuddsordning for SFO

Del innlegget

Utdanningsdirektoratet har innført ny tilskuddsordning for elever på 1. trinn som skal gå på SFO.

Ordningen gjelder kun for elever i 1. klasse – med oppstart i august 2022.

Tilskuddet bidrar til at St. Paul skole kan tilby inntil 12 timer gratis SFO per uke.

Dette betyr:

Hel plass 1. klasse høstsemesteret 2022 (5 måneder): kr 3.640,-

Hel plass 1. klasse vårsemesteret 2023 (6 måneder): kr 4.368,-

Redusert plass for 1. klasse er gratis høstsemesteret 2022 og vårsemesteret 2023

Husk påmelding til SFO innen 1. juni!