Administrasjon og IKT

Cecilie Jørgensen

kontorassistent
cecjo@stpaul.no

Har ansvar for telefonsentral og resepsjon. Ansvarlig for førstehjelpsutstyr i samråd med helsesøster.

Anne M. B. Johansen

regnskapsfører
annjo@stpaul.no

Har ansvar for regnskap og lønn.

Svein Johannessen

seniorkonsulent
svejo@stpaul.no

Generelle administrative oppgaver. Har særlig ansvar for skolens administrative system, elevarkiv, personopplysninger, søknad om inntak og skolekyss. Er ansvarlig for Pulteposten og skolens internettsider.

Ricardas Lape

vaktmester
ricla@stpaul.no

Har ansvar for drift/vedlikehold av skolebygning, renhold/renovasjon/smittevern, vedlikehold av skoleplass og utstyr på lekeplass.

Balan Sivagurunathan

IKT-ansvarlig
balsi@stpaul.no

Har ansvar for datautstyr, skolens nettverk, digitale sikkerhetsrutiner og personvern.

Zavier Suresh P. Francis

IKT-assistent
zavfr@stpaul.no

Har ansvar for datautstyr. Vaktmesterassistent.