Administrasjon og IKT

Cecilie Jørgensen

kontorassistent
cecjo@stpaul.no

Har ansvar for telefonsentral og resepsjon.

Anne M. B. Johansen

regnskapsfører
annjo@stpaul.no

Har ansvar for regnskap og lønn.

Svein Johannessen

seniorkonsulent
svejo@stpaul.no

Generelle administrative oppgaver. Har særlig ansvar for elevarkiv, søknad om inntak og spørsmål om skolekyss. Svein er også redaktør for Pulteposten og skolens internettsider.

Ricardas Lape

vaktmester
ricla@stpaul.no

Har ansvar for drift av skolebygning, vedlikehold og skolemateriell.

Balan Sivagurunathan

IKT-ansvarlig
balsi@stpaul.no

Har ansvar for datautstyr og nettverk.

Zavier Suresh P. Francis

IKT-assistent
zavfr@stpaul.no

Har ansvar for datautstyr.