Personvernerklæring – GDPR

Denne personvernerklæringen forteller hvordan St. Paul skole samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Erklæringen oppdateres fortløpende.

Oversikt over innholdet:

 

Behandleransvarlige

Seniorkonsulent, regnskapsansvarlig, skolens ledelse og IKT-ansvarlig er behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger ved St. Paul skole. Vi gir ikke fra oss opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt, nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller for å rette et krav mot deg.

Internt er tilgang til dine personopplysninger avgrenset til ansatte som har tilgang for å kunne gjøre jobben sin, for eksempel for å behandle søknader om elevplass, søknader om skoleskyss, innbetalinger, karakterutskrifter o.l. Alle våre ansatte har taushetsplikt om alle opplysninger som blir behandlet i  jobbsammenheng.

Databehandlere

For å kunne levere de tjenestene det stilles krav om i skolens virksomhet, bruker St. Paul skole eksterne underleverandører (databehandlere) som Itslearning, IST AS, Skyss/Vestland fylkeskommune, Microsoft, Visma, Imemo, Identum, Uninett. I visse tilfeller vil disse ha ansvar for å behandle personopplysninger de mottar fra oss. Vi stiller de samme krav til trygghet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som internt hos oss selv, og behandling av personopplysninger skjer etter gjeldende lov og forskrift.

Når samler St. Paul skole inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Du/dere har sendt en henvendelse via e-post eller vårt kontaktskjema
 • Du/dere har sendt inn søknad om elevplass via vår digitale søknadsskjema
 • Du/dere har sendt inn kontrakt i forbindelse med elevplass – gjelder også plass på SFO/Pauline
 • Du/dere har søkt jobb hos oss

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • Bekreftelse fra St. Paul menighet om at søker om elevplass er registrert som medlem i Den katolske kirke i Norge
 • En ansatt har oppgitt deg/dere som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har angitt deg/dere som referanse

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til skolen@stpaul.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

 • Innsyn i egne opplysninger:
  Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  Les mer om retten til innsyn [Datatilsynet]
 • Korrigering av personopplysninger:
  Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger [Datatilsynet]
 • Sletting av personopplysninger:
  I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
  Les mer om retten til sletting [Datatilsynet]
 • Begrensning av behandling av personopplysninger:
  I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
  Les mer om retten til begrensning [Datatilsynet]
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger:
  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
  Les mer om retten til å protestere [Datatilsynet]
 • Dataportabilitet:
  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
  Les mer om retten til dataportabilitet [Datatilsynet]
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger:
  Vi ber om at du sier ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.
  Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.
  Hvordan klage til Datatilsynet?

Bruk av nettstedet stpaul.no

På dette nettstedet logger vi anonym informasjon om alle besøkende. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold og brukeropplevelse. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Se nærmere informasjon her