Nye rutiner ved kjøring til skolen

Noen av dere kjører barna til skolen. Mange bor langt fra skolen, så dette er nødvendig. Men det kan skape litt farlige situasjoner når vi får mange biler tett inn mot skolens område. Spesielt når det er regn og mørkt kan det bli uoversiktlig med små mennesker mellom ryggende biler.

I disse dager starter vår nabo, Universitetet, med store ombygginger i U. Pihls hus (ved gatetunet) og i SV-bygget sør for oss. Vi har hatt flere møter med UIB der de tydelig viser at det skal tas hensyn til vår skole og våre barn i byggeperioden.

En endring for oss er at vi må prøve å få bilene lenger unna. På baksiden har jeg prøvd å vise nye rutiner. Slipp barna av litt lenger unna og la dem gå de siste meterne. Hvis du må følge helt inn på skolen, prøver vi å få en ordning der man lar bilen stå på Muséplass v/Løven de minuttene det tar å levere eller hente. Vi er i dialog med miljøetaten slik at vi får lov til å ta denne korte parkeringen.

Se kartet. Så begynner vi å legge om rutiner allerede nå!

GULT= Ikke kjør her.
Mange trafikkfarlige situasjoner. TAXI-kjøring likevel som vanlig.

GRØNT= slipp av elevene og la dem gå (prikker) resten.

GRØNT ved Løven. Parker kort om du MÅ følge til/fra.

RØDT = Her er det allerede blokkert fortau
(Snart også oppover Herman F. gate)

Se artikler om