Velkommen til skolestart!

Vi ønsker elever, foresatte og personale velkommen til nytt skoleår.

En spesiell velkomsthilsen til de nye førsteklassingene – som ønskes velkommen til skolestart og mange gode skoleår på St. Paul skole.

Nå er vi i gang!