Velkommen til nytt skoleår!

Vi ønsker elever, foresatte og personale velkommen til nytt skoleår.

En spesiell velkomsthilsen til de nye førsteklassingene – som ønskes velkommen til skolestart og mange gode skoleår på St. Paul skole.

NB! Første skoledag er mandag 19. august.

1. klasse møter i arenaen kl 8.40.
2. – 10. klassetrinn møter kl. 8.30.

Vel møtt!

Stikkord

Tema/kategori