Skriftlig eksamen 2018

Onsdag 9. mai
Offentliggjøring av trekkfag kl 09:00

Onsdag 16. mai
EKSAMEN MATEMATIKK

Torsdag 24. mai
Forberedelse engelsk skriftlig

Fredag 25. mai
EKSAMEN ENGELSK SKRIFTLIG

Mandag 28. mai
Forberedelse norsk hovedmål/sidemål

Tirsdag 29. mai
EKSAMEN NORSK HOVEDMÅL
norsk for elever med fritak fra vurdering med karakter i sidemål

Onsdag 30. mai
EKSAMEN NORSK SIDEMÅL
norsk for elever med fritak fra vurdering med karakter i sidemål

 

Tillatte hjelpemidler – norsk, engelsk og matematikk

  • På eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt med unntak av fri tilgang til Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. I matematikk gjelder dette kun del 2. For norsk og engelsk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
  • Del 1 i matematikk er uten andre hjelpemidler enn skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler, som er tillatt og nødvendig.

 

På eksamensdagen skal alle elever

  • i norsk og engelsk ha tilgang til hver sin datamaskin hele dagen
  • i matematikk ha tilgang til datamaskin på hele del 2
  • ha tilgang til digital læringsbok og andre digitale eller papirbaserte hjelpemidler
  • i norsk og engelsk levere besvarelsene digitalt via Utdanningsdirektoratet sitt eksamenssystem
  • levere besvarelsen i matematikk på papir

Fellessensur i skriftlige fag er fastsatt til mandag 18. juni.