Smitteverntiltak ved St. Paul skole

Vi skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, vil passe på at elevene har det bra.

Når vi nå åpner skolen for alle elever igjen, er det viktig at alle – elever, ansatte og foresatte – følger skolens smittevernsrutiner for å begrense smitte.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av følgende:

 • syke elever og ansatte skal ikke være på skolen
 • god hygiene
 • redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at det kun er de som er friske som skal oppholde seg på skolen og SFO.

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og andre symptomer på sykdom, ikke møte på skole eller SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Er du i tvil, ta kontakt med din fastlege eller legevakten på tlf. 116 117.
Det er ikke foresatte og/eller lærere som skal stille diagnose.

Hvis elever blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Elevene må da hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

God hygiene

Rene hender er det viktigste tiltaket mot indirekte smitte.
Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Unngå bruk av håndsmykker eller ringer.

Elever og ansatte skal vaske hender

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Ved bytte av klasserom
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Hostehygiene

 • Bruk tørkepapir. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Transport og skoleskyss

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen skal begrenses så mye som mulig.
 • Ved bruk av skoleskyss, skal elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
 • Se også Informasjon fra Skyss/Kringom om skoleskyss

Ved fravær

Ut skoleåret trenger ikke elever som holdes hjemme av helsegrunner, å få fraværet dokumentert av fastlege. Foreldre kan selv skrive egenmelding.

Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020 og påvirker også føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen. Fraværet føres som ikke tellende fravær.

Dersom det er elever som føler seg ekstra sårbare og har det vanskelig i denne perioden, ta kontakt med skolehelsetjenestenskolepresten eller skolens ledelse.