St. Paul skole søker assistenter

Del innlegget

Kan du tenke deg å jobbe med barn og ungdom sentralt i Bergen? Vi søker skoleassistenter i inntil 60% stilling fra 3. januar og ut skoleåret 2023/2024. Vikariat med muligheter for forlengelse.

St. Paul skole er en kristen katolsk privatskole med ca. 50 ansatte og 340 elever fordelt på 1.-10. trinn. Skolen drives etter privatskoleloven, samt egne statutter. Vi har egen læreplan i kristendom og følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmasse og ansatte utgjør et meget positivt og mangfoldig miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Bergen, med Universitetet i Bergen som nærmeste nabo.

Arbeidsoppgaver:

  • Assistere enkeltelever eller elevgrupper i læringsarbeidet og støtte elever i den sosiale skolehverdagen.
  • Samarbeide med lærere og/eller spesialpedagogisk ansvarlig for trinnet.
  • Gjennomføre pedagogiske opplegg utarbeidet av lærer/spesialpedagogisk ansvarlig.
  • Være en tydelig voksen.
  • Delta i skolens utviklingsarbeid og stille på fagrelaterte kveldsmøter en gang pr semester.
  • Følge timeplanfestet veiledningstime i løpet av uken/måneden.
  • Holde seg orientert om elevens hverdag.

Vi trenger en tydelig, robust og nærværende voksen som kan bygge gode relasjoner. Du evner å vise omsorg for elever som har faglige og sosiale utfordringer. Du er engasjert, stabil og pålitelig. Du har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelse.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et godt faglig miljø med god struktur, og et positivt, raust og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.

Søkere bes kontakte St. Paul skole v/rektor, Christies gate 16, 5015 Bergen eller på e-post til skolen@stpaul.no