Når skal elever være hjemme?

Elever som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

  • For barneskoleelever: Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager.  Hvis eleven raskt blir bra, kan eleven komme tilbake til skolen uten test når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis eleven ikke blir bedre, anbefales kontakt med lege og eventuell testing.
  • For ungdomsskoleelever: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle elever i ungdomsskolen som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

Elever med feber og hoste bør testes for covid-19.

Dersom elev er testet, skal svaret på prøven foreligge før hun/han kan komme tilbake til skolen. Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følges opp av helsetjenesten.

Barn kan komme tilbake til skolen selv om andre i familien har luftveissymptomer. Dersom andre i familien har fått påvist covid-19, skal barnet i karantene og følges opp av helsetjenesten.

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Ansatte som har luftveissymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

Se Folkehelseinstituttet
Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?
Råd og informasjon for barn og ungdom

Se Udir 
Skole – Informasjon om koronasituasjonen

Se også Bergen kommunes gjeldende koronaråd

Se artikler om