Informasjon om vaksine til barn

Bergen kommune tilbyr nå koronavaksinering også av barn fra 5 til 11 år hvis begge foreldre med foreldreansvar og barnet selv ønsker dette.

Barn i årskullene 2010 til 2016 og de fra årskull 2017 som har fylt 5 år, får tilbud om både én og to doser med koronavaksinen hvis både barnet og foresatte ønsker dette. Barn i denne aldersgruppen vil bli vaksinert med en egen barnevaksine fra Pfizer.

Nasjonale myndigheter har bestemt at barn i denne aldersgruppen skal få mulighet til å ta vaksine mot covid-19, men det er ikke gitt en oppfordring eller anbefaling om at denne gruppen bør vaksinere seg. Det er derfor viktig at foresatte selv tar stilling til om de vil vaksinere barnet sitt.