Informasjon om koronavaksine

Bergen kommune starter nå med vaksinering mot korona for unge mellom 12 og 15 år.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som er fylt 12 år får tilbud om å vaksinere seg. Tilbud om koronavaksine gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008 samt alle fra årskull 2009 når de har fylt 12 år.

Krav om fylte 12 år

Det vil bli vaksinert med koronavaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Vaksinen er kun godkjent fra fylte 12 år, og barn under 12 år vil derfor måtte avvises om de kommer til vaksinestasjonene. Kommunen vil komme tilbake med informasjon om hvordan de som fyller 12 år senere i 2021 kan få vaksine.

Krav om samtykke

Personer under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen.

Foreldre må fylle ut samtykkeskjema og følge barnet til vaksinestasjonen.

Se tider for elever ved St. Paul skole – merket med gult:

Nærmere informasjon om tidspunkter for vaksinering og samtykkeskjema finner dere på nettsiden til Bergen kommune https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/vaksinering-av-innbyggere-fodt-i-2006-2009

Der finnes informasjon og samtykkeskjema på engelsk, arabisk, somalisk, polsk og tigrinja også.

Informasjonsbrev og samtykkeskjema kan også lastes ned her

Dersom barnet ikke skal ha vaksine, trenger dere ikke gjøre noe.

Se artikler om