St. Paul skole søker ny rektor

Del innlegget

I forbindelse med at nåværende rektor går av med pensjon, søker skolen etter en dedikert rektor som i respekt for skolens katolske identitet og tradisjon leder an i arbeidet med å videreutvikle skolen.  Vi søker en strategisk og gjennomføringssterk rektor som er inkluderende, relasjonsorientert og med gode kommunikasjonsferdigheter.

I rollen som rektor vil du ha overordnet ansvar for daglig drift med resultat-, personal- og økonomiansvar. Stillingen vil også ha ansvar for å utvikle skolen i tråd med forventninger fra skolestyret, nasjonalt læreplanverk og øvrige rammer for skoleledelse.

Se stillingsannonse her