St. Paul skole stenger dørene til over påske

Oppdatert 24.03.2020 kl 22:50

For å begrense koronasmitten har regjeringen 24. mars besluttet at alle skolebygninger skal holdes stengt til og med mandag 13 . april.

Dette gjelder ALLE TRINN på St. Paul skole.

All undervisning og opplæring vil i denne perioden skje ved hjelp av digitale fjernundervisningsløsninger som Itslearning, Microsoft Teams, Google Classroom etc. – i tillegg til tilsendte ukeplaner og arbeidsplaner. Ytterligere informasjon vil finnes på det aktuelle klasserommet på klasseromsoversikten

Kontakt mellom skole og hjem vil foregå på e-post, telefon etc.

Ta kontakt med skolens itsupport@stpaul.no dersom det oppstår problemer med pålogging eller dere mangler passord.

Da mange prøver å logge seg på de digitale plattformene samtidig disse dagene, anmoder vi om å vise tålmodighet og heller prøver igjen en ekstra gang før dere tar kontakt.

Vi håper på forståelse og samarbeid i en utfordrende tid for alle. Vi er i en situasjon der alle må ta ansvar.

Dersom det er elever som føler seg ekstra sårbare og har det vanskelig i denne perioden, ta kontakt med skolehelsetjenesten, skolepresten eller skolens ledelse.

Ved fravær

Ut skoleåret trenger ikke elever som holdes hjemme av helsegrunner, å få fraværet dokumentert av fastlege. Foreldre kan selv skrive egenmelding.

Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020 og påvirker også føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen. Fraværet føres som ikke tellende fravær.

Se Informasjon om koronaviruset for barnehager og skoler [Utdanninsgsdirektoratet]

Er du syk og mistenker koronavirus, ring legevakten på tlf. 116 117 for oppfølging. Det er viktig at du ringer først for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre.

Er du frisk, men har spørsmål knyttet til koronavirus, ring kommunens informasjonstelefon på tlf. 55 56 77 00. Telefonen er åpen mandag–fredag klokken 08.00–21.00 og lørdag–søndag klokken 09.00–17.00.

Reiser og karantene

Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Se Folkehelseinstituttet

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det. Alle kan bidra til å begrense smitten – takk for at du bidrar!

Det kan vere vanskelig å vite hva koronaviruset faktisk er for noe. Hermine (13) stiller Helsedirektoratet spørsmål hun lurer på. Klikk på bildet for å se video.