Klasserom

4. klasse

KONTAKTLÆRER
Silje Høye Steen
E-post: silco@stpaul.no

LÆRERE
Bodil Toft
Therese Meltzer Tufte


SKOLEASSISTENT
Edwin Tabango Arias