Skolehelsetjenesten

Barneskolen

Helsesykepeleier Ingrid Hegvold
Tilgjengelig tirsdager og torsdager
Telefon: 55 21 59 45
E-post ingrid.hegvold@bergen.kommune.no

Ungdomsskolen

Helsesykepleier Bente Vatle
Tilgjengelig mandager
Telefon: 55 21 59 45
E-post: bente.vatle@bergen.kommune.no

Klikk her for program for skolehelsetjenesten i grunnskolen i Bergen kommune

1. klasse
Skolestart og helseundersøkelse ved helsesykepleier og skolelege. Høyde- og vektmåling og syns- og hørselsundersøkelse.

2. klasse
Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio DTP-IPV (fra neste skoleår 2020-2021)

3. klasse
Høyde- og vektmåling.

5. klasse
Pubertetsundervisning i klasse/gruppe (6.klasse ved St. Paul skole).

6. klasse
Vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder MMR. Undervisning med SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) er på planleggingsstadiet ved St. Paul skole.

7. klasse
Vaksinering mot HPV.

8. trinn
Helse- og trivselsundersøkelse med helsesykepleier.  Høyde- og vektmåling.

9. trinn
Seksualundervisning i klasse/gruppe. Besøk HFU (helsestasjon for ungdom)

10. trinn
Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio  DTP-IPV.

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler. Tjenesten skal bidra helsefremmende og forebyggende når det gjelder fysiske, psykiske og sosiale forhold.

Kontakt med skolehelsetjenesten
Elevene og foresatte kan ta direkte kontakt med helsesykepleier på telefon, e-post eller på døren. Resepsjonen på skolen er også behjelpelig med å kontakte skolehelsetjenesten.

Hva gjør helsesykepleierne og hva kan du ta opp med de?
Alt som angår den enkelte elevs trivsel og helse kan man ta opp. Helsesykepleieren gir veiledning, foretar enkle helseundersøkelser og gir vaksiner. Helsesykepleier har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre om det er behov. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.

Alle nye elever skal ha tilbud om samtale/målrettet helseundersøkelse innen 2 måneder etter at de har begynt på skolen.

Samarbeid med skolen
Helsesykepleier besøker alle klassene og informerer om tjenesten i starten av skoleåret. Helsesykepleier deltar på foreldremøte på 1. og 8. trinn. Helsesykepleier har rutinemessig tverrfaglig samarbeide med skolen gjeldende system- og individuelle saker.

Barne-og familiehjelpen
er nært tilknyttet skolehelsetjenesten. Familieveiledere, spesialpedagoger og psykologer gir veiledning i grupper eller individuelt til foresatte og elever som blir henvist av helsesykepleier. Foresatte og skolen kan også selv ta kontakt for avtale.se link.

Elevens fastlege er en viktig samarbeidspartner. Skolelegen er vanligvis bare til stede for rutineundersøkelser dette skoleåret.

Om hodelus

Hodelus har ingenting med dårlig hygiene å gjøre, og den er forholdsvis enkel å bli kvitt.

Vanskelig periode? Trenger du å prate med noen?

Er du ekstra sårbar og syns det er vanskelig i denne perioden? Ta kontakt!

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Ungdom og seksualitet

Temaet ungdom og seksualitet er et viktig tema som også elevene ved våre skoler skal tilegne seg kunnskap om.