Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Kristin Myklebust

er til stede på skolen:

Tirsdag 08.30-14.30

Onsdag 08.30-14.30

Torsdag 08.30-14.30

Annen hver fredag (partallsuker) 08.30 – 14.30

Hos skolehelsetjenesten får du:

 • en å snakke med
 • helseundersøkelse
 • helseopplysning, undervisning
 • vaksinasjoner
 • henvisning videre ved behov

Dersom helsesykepleier ikke er til stede på kontoret i dette tidsrommet, kan du ta kontakt på telefon eller mail for å avtale ny tid – eller kom tilbake og prøv igjen.

Telefon 55 21 59 45

Mobil 408 09 124

E-post engen.helsestasjon@bergen.kommune.no

Klikk her for program for skolehelsetjenesten ved St. Paul skole

1. klasse

 • Skolestartundersøkelse (høst/vinter)
  Undersøkelse hos helsesykepleier og lege, i følge med foresatte.
 • Hørselsundersøkelse (september)
  Undersøkelse av alle elever i løpet av høsten. Foresatte vil få informasjon hvis det er behov for videre oppfølging av hørsel.

 

2. klasse

 • Vaksinasjon KOM 02 (september)
  Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio – gruppevis eller i følge med foresatte. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
 • Undervisning i klasse (vår)
  Kroppen min eier jeg – laget av Redd Barna.

 

3. klasse

 • Måling av høyde og vekt (etter jul)
  Utføres gruppevis – enkeltvis inn til måling hos helsesykepleier. Informasjon til foresatte i forkant. Individuell oppfølging etter behov.
 • Undervisning i klasse/gruppe (etter jul)
  Kost, helse og aktivitet.

 

4. klasse

 • Eventuell undervisning i klasse
  Etter behov og kapasitet: for eksempel seksualitet/ grensesetting.

 

5. klasse

 • Undervisning i klasse (etter jul)
  Psykologisk førstehjelp. Eventuelt undervisning i gruppe om pubertet.

 

6. klasse

 • Undervisning i gruppe
  Pubertet. Evtentuelt tas dette på 5. trinn.
 • Vaksinasjon MMR (september)
  Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder. MMR settes som én injeksjon. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

 

7. klasse

 • Vaksinering mot HPV
  Vaksinasjon består av to doser som settes i med 6 måneders mellomrom. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
 • Eventuelt undervisning i klasse
  Etter behov og kapasitet: for eksempel overgang til ungdomsskole

 

8. trinn

 • Individuell helsesamtale med utgangspunkt i ungdommens behov (oppstart høst)
  Alle elever får tilbud om helsesamtale.
 • Undervisning i klasse
  Ved behov og kapasitet.

 

9. trinn

 • Undervisning i klasse/gruppe (vår)
  Om seksuell helse. Eventuelt besøk på helsestasjon for ungdom – HFU – der det er mulig.

 

10. trinn

 • Vaksinasjon DTP-IPV (oktober)
  Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. DTP-IPV settes som én vaksine. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

 

Nye elever – uansett trinn

 • Skolen informerer skolehelsetjenesten om nye elever
  Elever som begynner på skolen utenom vanlig skolestart vil få tilbud om «ny elev samtale» hos helsesykepleier innen 2 måneder etter at de begynner på skolen.

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunnskoler. Tjenesten skal bidra helsefremmende og forebyggende når det gjelder fysiske, psykiske og sosiale forhold.

Kontakt med skolehelsetjenesten
Elevene og foresatte kan ta direkte kontakt med helsesykepleier på telefon, e-post eller på døren. Resepsjonen på skolen er også behjelpelig med å kontakte skolehelsetjenesten.

Hva gjør helsesykepleierne og hva kan du ta opp med de?
Alt som angår den enkelte elevs trivsel og helse kan man ta opp. Helsesykepleieren gir veiledning, foretar enkle helseundersøkelser og gir vaksiner. Helsesykepleier har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre om det er behov. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.

Alle nye elever skal ha tilbud om samtale/målrettet helseundersøkelse innen 2 måneder etter at de har begynt på skolen.

Samarbeid med skolen
Helsesykepleier besøker alle klassene og informerer om tjenesten i starten av skoleåret. Helsesykepleier deltar på foreldremøte på 1. og 8. trinn. Helsesykepleier har rutinemessig tverrfaglig samarbeide med skolen gjeldende system- og individuelle saker.

Barne-og familiehjelpen
er nært tilknyttet skolehelsetjenesten. Familieveiledere, spesialpedagoger og psykologer gir veiledning i grupper eller individuelt til foresatte og elever som blir henvist av helsesykepleier. Foresatte og skolen kan også selv ta kontakt for avtale.se link.

Elevens fastlege er en viktig samarbeidspartner. Skolelegen er vanligvis bare til stede for rutineundersøkelser dette skoleåret.

Om hodelus

Hodelus har ingenting med dårlig hygiene å gjøre, og den er forholdsvis enkel å bli kvitt.

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Ungdom og seksualitet

Temaet ungdom og seksualitet er et viktig tema som også elevene ved våre skoler skal tilegne seg kunnskap om.