Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barne- og ungdomsskolen. ​Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke deres helsekompetanse. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

Helsesykepleier Guro Thorbjørnsen er til stede på St. Paul skole

mandag og tirsdag (oddetallsuker)
onsdag og torsdag

Guro kan kontaktes på tlf 408 09 124 eller e-post Guro.Thorbjornsen@bergen.kommune.no

Foresatte kan også ta kontakt med skolehelsetjenesten via HelseNorge

Se nærmere informasjon på Bergen kommunes nettsider om skolehelsetjenesten

——-

Ved ytterligere behov, kontakt skolens ledelse på e-post skolen@stpaul.no eller Barne- og familiehjelpen (BFH) i Bergen kommune.

Barne- og familiehjelpen arbeider for at barn og ungdommer skal ha det bra hjemme og for at familier skal ha det bra sammen. Der vil du møte psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne, som har jobbet mye med å snakke med barn og ungdommer.

Klikk her for program for skolehelsetjenesten ved St. Paul skole

1. klasse

 • Skolestartundersøkelse (høst/vinter)
  Undersøkelse hos helsesykepleier og lege, i følge med foresatte.
 • Hørselsundersøkelse (september/oktober)
  Undersøkelse av alle elever i løpet av høsten. Foresatte vil få informasjon hvis det er behov for videre oppfølging av hørsel.

 

2. klasse

 • Vaksinasjon KOM02 (oktober)
  Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio – gruppevis eller i følge med foresatte. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
 • Undervisning i klasse
  Kroppen min eier jeg – laget av Redd Barna.

 

3. klasse

 • Måling av høyde og vekt (etter jul)
  Utføres gruppevis – enkeltvis inn til måling hos helsesykepleier. Informasjon til foresatte i forkant. Individuell oppfølging etter behov.
 • Undervisning i klasse/gruppe (etter jul)
  Kost, helse og aktivitet.

 

4. klasse

 • Eventuell undervisning i klasse
  Etter behov og kapasitet: for eksempel seksualitet/ grensesetting.

 

5. klasse

 • Undervisning i klasse (etter jul)
  Psykologisk førstehjelp. Eventuelt undervisning i gruppe om pubertet.

 

6. klasse

 • Undervisning i gruppe
  Pubertet. Evtentuelt tas dette på 5. trinn.
 • Vaksinasjon MMR (oktober)
  Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder. MMR settes som én injeksjon. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

 

7. klasse

 • Vaksinering mot HPV
  Vaksinasjon består av to doser som settes i med 6 måneders mellomrom. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
 • Eventuelt undervisning i klasse
  Etter behov og kapasitet: for eksempel overgang til ungdomsskole

 

8. trinn

 • Individuell helsesamtale med utgangspunkt i ungdommens behov (oppstart høst)
  Alle elever får tilbud om helsesamtale.
 • Undervisning i klasse
  Ved behov og kapasitet.

 

9. trinn

 • Undervisning i klasse/gruppe (vår)
  Om seksuell helse. Eventuelt besøk på helsestasjon for ungdom – HFU – der det er mulig.

 

10. trinn

 • Vaksinasjon DTP-IPV (november)
  Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. DTP-IPV settes som én vaksine. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

 

Nye elever – uansett trinn

 • Skolen informerer skolehelsetjenesten om nye elever
  Elever som begynner på skolen utenom vanlig skolestart vil få tilbud om «ny elev samtale» hos helsesykepleier innen 2 måneder etter at de begynner på skolen.

Hva gjør helsesykepleierne og hva kan du ta opp med de?
Alt som angår den enkelte elevs trivsel og helse kan man ta opp. Helsesykepleieren gir veiledning, foretar enkle helseundersøkelser og gir vaksiner. Helsesykepleier har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre om det er behov. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.

Alle nye elever skal ha tilbud om samtale/målrettet helseundersøkelse innen 2 måneder etter at de har begynt på skolen.

Samarbeid med skolen
Helsesykepleier besøker alle klassene og informerer om tjenesten i starten av skoleåret. Helsesykepleier deltar på foreldremøte på 1. og 8. trinn. Helsesykepleier har rutinemessig tverrfaglig samarbeide med skolen gjeldende system- og individuelle saker.

Barne-og familiehjelpen
er nært tilknyttet skolehelsetjenesten. Familieveiledere, spesialpedagoger og psykologer gir veiledning i grupper eller individuelt til foresatte og elever som blir henvist av helsesykepleier. Foresatte og skolen kan også selv ta kontakt for avtale.se link.

Elevens fastlege er en viktig samarbeidspartner. Skolelegen er vanligvis bare til stede for rutineundersøkelser dette skoleåret.

Nasjonal hodeluskampanje i uke 10

Alle familier med barn i skolealder oppfordres til å delta i nasjonal aksjon mot hodelus i uke 10.

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Ungdom og seksualitet

Temaet ungdom og seksualitet er et viktig tema som også elevene ved våre skoler skal tilegne seg kunnskap om.

Om hodelus

Hodelus har ingenting med dårlig hygiene å gjøre, og den er forholdsvis enkel å bli kvitt.