Pauline – SFO

VELKOMMEN TIL PAULINE!

 

INFORMASJON TIL ALLE BRUKERE AV PAULINE/SFO SKOLEÅRET 2023/2024

Vel møtt til nye og ”gamle” brukere av Pauline.

Pr. dags dato er det 79 barn på Pauline.

Personalet hos oss i år er Susanne Lunder, Nina Eknes, Mary Annes Anton Rajeswaran, Edwin Arias, Eulalie Francis, Markus Salomonsen, Natalija Cavallin og Henrik Eknes.

ÅPNINGSTIDER

Pauline er åpen alle undervisningsdagene fra kl. 07.30 (08.30) til 16.30 (15.00).

Dessuten holder Pauline åpent følgende dager: 01.- 15.august, 11.september, 9.- 13.oktober, 21.-22.desember, 26.-29.februar, 1.mars, og 24.- 28.juni. Se Skolerute 2023/2024

For elever som har ”redusert plass” på Pauline er åpningstiden: 08.30-15.00 også på de dagene Pauline er åpen i tillegg til undervisningsdagene.

 

HER HOLDER VI TIL

Vi befinner oss i 1. etasje og har inngang nede mot kirketunet. Her har vi ”basen” vår. I basen vil dere alltid finne minst en voksen (basevakt) som kan ta imot beskjeder og svare på eventuelle spørsmål dere måtte ha.

Når barna er på Pauline kan de selv velge om de vil være ute eller inne (utenom utetid mellom kl.13-14). Da kan de bruke plassen utenfor Pauline i tillegg til plassen rundt skolen. Rundt kirken er det imidlertid ikke tillatt å oppholde seg.

Det er helt forbudt å gå utenfor skolens område uten en voksen. Det er fint hvis dere der hjemme kan ta dette opp med barna.

I tillegg til basen, bruker vi jevnlig også gymsalen, skolekjøkkenet, auditoriet, småskolens klasserom og 1.klasse-basen.

Barna har også mulighet til å benytte biblioteket (4.etg.) når det er åpent.

 

NÅR BARN KOMMER PÅ SKOLEN

Når barna kommer om morgenen 07.30 ( 08.30 for barn som har redusert plass på Pauline), kan de henge fra seg oppe i klassegarderoben og så komme ned til oss. På Pauline har barna egen knagg i garderoben som de bruker til yttertøy, men pga. plass og oversikt ønsker vi at barna, i hovedsak, skal bruke klassegarderoben til sekker, byttetøy, innesko m.m.

For at barn skal trives er det også viktig at de har med seg yttertøy/ regntøy fordi vi tilbringer en god del av dagen ute. (Husk å merke klærne med navn!)

 

MÅLTIDER PÅ PAULINE

Hver dag fra 13.05 til ca. 14.00 (15.00) får barna på Pauline et enkelt måltid som består av brødmat, diverse kjøttpålegg, ost, frukt og melk eller vann. Vi spiser i kantinen (4 etg.)

To dager i uken (onsdager og fredager) har vi varm mat. Vi prøver å ha en variert meny med forskjellige supper, salater, pasta, pizza, pølser og potetstappe osv.

På langdager, det vil si dager hvor det ikke er undervisning men Pauline er åpen, får barna frokost (ca kl 10) og et varmt måltid/ middag (ca kl.14) hos oss.

Vi har delt kantinetiden opp i fire. Førsteklasse spiser først. De blir fulgt, enten fra klasserommet eller fra Pauline og opp i kantinen. Grunnen til at de spiser for seg selv er at de skal få tid til å bli kjent, bli trygge på hverandre, og på de ulike rutinene vi har.

2. klasse spiser når 1. klasse er ferdig. 3. og 4. klasse spiser til slutt.

Alle barn på Pauline skal i kantinen mellom kl. 13. og 14 (15).
Vi ”tvinger” ingen til å spise, men av erfaring vet vi at de aller fleste spiser når de først er kommet opp i kantinen. Noen dager er det barn som av ulike årsaker ikke når kantinen til kl.14. Det har vi tatt hensyn til og holder åpent litt lenger slik at alle får spise.

Obs! Vi har også innkryssing i kantinen.

 

AKTIVITETSGRUPPER

Etter hvert som barna er kommet inn i de faste rutinene, vil vi starte opp med høstens tema- og aktivitetsgrupper. Alle barna får tilbud om å være med på ulike temagrupper i løpet av året. Onsdager har vi forskjellige gymsalgrupper som barna får velge. Matgruppen er en gjenganger og er veldig populær. Hver onsdag får 10 barn lage mat på skolekjøkkenet og vi rullerer på gruppen hver uke. I tillegg har vi kor i regi av menigheten og hver klasse har sin egen klasse-gruppe.

Oversikt over grupper og aktiviteter, hvem som gjør hva og når vil det komme informasjon om underveis.

 

LEKEDAG

Fredager er det lov å ha med seg leker på Pauline. De som har leker med seg andre dager får beskjed om å legge dem i sekken. Dataspill er ikke tillatt på Pauline. Vi vil gjerne at barna skal gjøre andre ting enn å sitte og spille hver fredag.

Det er viktig at dere merker ting som tas med hjemmefra, og det er ikke lurt å la barna ta med seg ting som de er redd for å miste. Av erfaring vet vi at ting ofte blir glemt eller forsvinner rundt på huset i løpet av dagen. Vi hjelper dem selvfølgelig å lete, men barna har selv ansvar for tingene de tar med.

 

HENTING AV BARN

Vår arbeidstid her på Pauline er lagt opp etter hvor mange barn vi har på ulike tidspunkt av dagen.

Barn med redusert plass skal være hentet innen kl. 15.00 og barn med full plass innen kl. 16.30.

Dersom dere skulle være så uheldig å bli forsinket ber vi dere ringe Pauline Tlf: 55 21 59 06

Når det gjelder barn med redusert plass er det mulig å kjøpe ekstra timer (klippekort 10 timer kr 1000,-) hvis dere har behov for ekstra tid enkelte ganger.

For barn med hel plass har vi dessverre ingen alternativer. Vi ber om forståelse for at de ansatte ønsker å gå hjem når arbeidstiden er over kl.16.30.

Dersom barna blir hentet for sent, noterer vi dette. Ved gjentatt for sen henting ser vi oss nødt til å ilegge et gebyr på kr 200,- pr. påbegynte halvtime for eventuelt å dekke overtidsbetalingen til den som må jobbe ekstra.

 

INNKRYSSING OG UTKRYSSING

Når barna kommer om morgenen er det de voksne på Pauline som registrerer barna. Etter skoletid, i kantinen, er det imidlertid barna, med hjelp av de voksne, som krysser seg inn. Når barna går hjem skal de foresatte krysse barna ut på listen i basen. Vi setter stor pris på at dette blir innarbeidet så fort som mulig. Vi blir også veldig glad når barna sier ha det og takk for i dag. Det er viktig at også søsken eller andre som henter barna jevnlig vet at barna skal krysses ut. Dersom barna har vært på skolen, men av ulike årsaker ikke skal på Pauline, vil vi svært gjerne ha beskjed slik at vi slipper å lete etter dem eller ringe foresatte unødig.

Hvis det skjer noen forandringer i de vanlige rutiner om hvem som henter barna og når, vi få beskjed om dette på forhånd.

Telefonnummer på Pauline er 55 21 59 06 eller bruk vår e-post pauline@stpaul.no

NB! Dersom dere sender e-post bekrefter vi når beskjeden er mottatt og lest.

En del barn har mobil eller smartklokke. Det er nyttig for å kunne få kontakt med barna til og fra skolen. I skole- og SFO-tiden skal telefoner være av. Dersom dere ønsker å snakke med barna i SFO-tiden, må dere ringe oss så får dere snakke med dem eller vi videreformidler beskjeder.

Vi håper at dere nå vet litt mer om Pauline, men hvis dere lurer på noe eller har noe på hjertet ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Med hilsen oss på Pauline
v/leder Nina Eknes