Pauline – SFO

VELKOMMEN TIL PAULINE!

INFORMASJON TIL ALLE BRUKERE AV PAULINE/SFO

Vel møtt til nye og ”gamle” brukere av Pauline.

Personalet hos oss i år er Susanne Lunder, Nina Eknes, Mary Annes Anton Rajeswaran, Edwin Arias, Eulalie Francis, Markus Salomonsen, Ausra Blazauskaite og Hilde Mari Sebastian.

ÅPNINGSTIDER

Pauline er åpen alle undervisningsdagene fra kl. 07.30 (08.30) til 16.30 (15.00).

For elever som har redusert plass på Pauline er åpningstiden: 08.30-15.00 også på de dagene Pauline er åpen utenom undervisningsdager.

Orientering/påmelding SFO

 

HER HOLDER VI TIL

Pauline/SFO har base i 1. etasje på skolen.

I tillegg bruker vi også gymsalen og Nygårdsparken jevnlig for diverse aktiviteter.

Det er helt forbudt å gå utenfor skolens område uten en voksen.

Det er fint hvis dere der hjemme kan ta dette opp med barna.

 

LEVERING AV BARN

Når barna kommer om morgenen fra 07.30 ( 08.30 for  barn som har redusert plass på Pauline) går de direkte til sitt klasserom. I denne perioden ønsker vi minst mulig foreldre inn på skolen hvis ikke det er nødvendig, men følg gjerne barna til døren.

 

HENTING AV BARN

Vår arbeidstid her på Pauline er lagt opp etter hvor mange barn vi har på ulike tidspunkt av dagen.

Barn med redusert plass skal være hentet innen kl.15.00 og barn med full plass innen kl.16.30.

Når barna skal hentes kan dere ta kontakt med en av de voksne på skoleplassen eller ringe Pauline/resepsjonen: 55 21 59 06/55 21 59 00 så sender vi barna ut.

Gi alltid beskjed til en voksen når dere henter slik at vi får krysset ut barn når de går.

Vi blir også veldig glad når barna sier «ha det» og «takk for i dag». Det er viktig at også søsken eller andre som henter barna jevnlig vet at barna skal krysses ut. Dersom barna har vært på skolen, men av ulike årsaker ikke skal på Pauline akkurat den dagen, vil vi svært gjerne ha beskjed slik at vi slipper å lete etter dem eller ringe foresatte unødig.

Hvis det skjer noen forandringer i de vanlige rutiner om hvem som henter barna og når, vi få beskjed om dette på forhånd.

Telefonnummeret til Pauline er 55 21 59 06  eller bruk vår e-post pauline@stpaul.no

NB! Dersom dere sender e-post bekrefter vi når beskjeden er mottatt og lest.

Dersom dere skulle være så uheldig å bli forsinket ber vi dere ringe Pauline på tlf 55 21 59 06

Når det gjelder barn med redusert plass er det mulig å kjøpe ekstra timer (klippekort 10 timer kr. 1000.-) hvis dere har behov for ekstra tid enkelte ganger. 

For barn med hel plass har vi dessverre ingen alternativer. Vi ber om forståelse for at de ansatte ønsker å gå hjem når arbeidstiden er over kl. 16.30.

Dersom barna blir for sent hentet noterer vi dette. Ved gjentatt for sen henting ser vi oss nødt til å ilegge et gebyr på kr 200 pr. påbegynte halvtime for eventuelt å dekke overtidsbetalingen til den som må jobbe ekstra.

 

BYTTETØY OG INNESKO

Barna trenger byttetøy og innesko som de oppbevarer i klassegarderoben.

For at barn skal trives er det også viktig at de har med seg klær etter vær fordi vi tilbringer en god del av dagen ute . (Husk å merke klærne med navn.)

 

AKTIVITETSGRUPPER

Tema- og aktivitetsgrupper vil i denne perioden bli gjennomført klassevis.. Blant annet vil klassene rullere på gymgruppe, matgruppe og formingsgruppe . I tillegg har vi kor i regi av menigheten som de som ønsker, kan melde seg på.

Oversikt over grupper og aktiviteter, hvem som gjør hva og når sendes ut på egen plan.

LEKEDAG

For å redusere muligheter for smittespredning, må egne leker bli igjen hjemme.