Redusert foreldrebetaling for SFO

Del innlegget

Ved St. Paul skole kan man søke om redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen, på lik linje med offentlig SFO.

En SFO-plass skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Redusert foreldrebetaling gjelder foreldre som kommer inn under denne kategorien.

 

 

Søknad om redusert betaling for SFO

Søknad om redusert betaling for SFO sendes til skolen. Sammen med søknaden må det fremlegges dokumentasjon på at krav om redusert betaling er reelt, i form av siste års skattemelding (selvangivelse).

Søknaden sendes til regnskap@stpaul.no eller St. Paul skole, Christies gate 16, 5015 Bergen innen 1. oktober 2022!