St. Paul skole søker assistent i skole og SFO

Del innlegget

Kan du tenke deg å jobbe med barn og ungdom?

Vi søker assistent til kombinert stilling i  skole/SFO i inntil 100% stilling fra og med 1. august 2024. Fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeider.

St. Paul skole er en kristen katolsk privatskole med ca. 50 ansatte og 340 elever fordelt på 1.-10. trinn. Skolen drives etter privatskoleloven, samt egne statutter. Vi har egen læreplan i kristendom og følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmasse og ansatte utgjør et meget positivt og mangfoldig miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Bergen. 

Arbeidsoppgaver: 

  • Holde seg orientert om elevenes skolehverdag og assistere enkeltelever eller elevgrupper i læringsarbeidet faglig og sosialt.
  • Samarbeide med lærere og/eller spesialpedagogisk ansvarlig for trinnet. 
  • Gjennomføre pedagogiske opplegg utarbeidet av lærer/spesialpedagogisk ansvarlig. 
  • Være aktiv deltager i barnas aktiviteter og utvikling på SFO.
  • Delta i skolens utviklingsarbeid og stille på fagrelaterte kveldsmøter en gang pr semester. 
  • Følge timeplanfestet veiledningstime i løpet av uken/måneden. 

Vi trenger en tydelig, robust og nærværende voksen som kan bygge gode relasjoner og jobbe i team. Du evner å vise omsorg for elever som har faglige og sosiale utfordringer. Du er engasjert, stabil og pålitelig. Du har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelse. 

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et godt faglig miljø med god struktur, og et positivt, raust og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. 

 Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.  

Søkere bes kontakte St. Paul skole, Christies gate 16, 5015 Bergen eller på e-post til skolen@stpaul.no