Søk skoleplass

Høsten 2021 skal barn som er født i 2015 begynne i 1. klasse.
Barn som er født i 2008 skal begynne på 8. trinn.

Søknadsfrist er 15. november 2020.

På barneskolen har vi én klasse på hvert trinn. Klassene har normalt 26 elever. Ved overgangen til ungdomstrinnet deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser med 27 elever i hver. Vi kan derfor tilby plass til ytterligere 28 elever fra og med 8. klasse.

St. Paul skole har som oftest flere søkere til 1. og 8. trinn enn det vi har plass til. Inntaket blir derfor gjort i samsvar med prioriteringskriterier. Barn som er registrert i norsk katolsk menighet blir prioritert ved opptak. Videre følger søkere som har søsken på skolen eller er barn av ansatte ved skolen. Til sist er det gangavstand mellom hjem og skole som avgjør.

Forutsetningen for å bli prioritert er at søknadsfristen overholdes!

Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis.

Søk skoleplass ved å fylle ut skjemaet.  Bekreftelse på mottatt og registrert søknad blir sendt på e-post.

Om søker

JaNei
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei

I siste instans blir gangavstand hjem-skole lagt til grunn for inntaket.

MorFar