Søk skoleplass

Høsten 2020 skal barn som er født i 2014 begynne i 1. klasse.
Barn som er født i 2007 skal begynne i 8. klasse.

Søknadsfrist er 15. november 2019.

På barneskolen har vi en klasse på hvert trinn. Klassene har normalt 26 elever. Ved overgangen til ungdomstrinnet deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser med 27 elever i hver. Vi kan derfor tilby plass til ytterligere 28 elever fra og med 8. klasse.

Barn som er registrert i norsk katolsk menighet eller som har søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at vi ikke lengre kan garantere plass til alle.

Forutsetningen for å bli prioritert er at søknadsfristen overholdes!

Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis. Søk skoleplass ved å fylle ut skjemaet.  Bekreftelse på mottatt og registrert søknad blir sendt i egen e-post eller i brevs from.

Om søker

JaNei
JaNei
JaNei
JaNei
JaNei

I siste instans blir gangavstand hjem-skole lagt til grunn for inntaket.

MorFar