St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole og er en av fire katolske grunnskoler i Norge. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873.

Kulturen St. Paul nr 3/2020

Redaksjonen i nettavisen Kulturen St. Paul rakk akkurat å gjøre ferdig utgave nr 3 rett før sommerferien.

Vitnemålsutdeling 2020

Etter en annerledes vår er det kjekt å kunne dele ut vitnemål til våre flotte avgangselever på 10. trinn.

Konsert på taket med Band valgfag

Band valgfag 2019/2020 avsluttet semesteret med sommer kick-off-konsert på taket.

Kulturen St. Paul nr 2/2020

Elevene i valgfaget Innsats for andre har nå utgitt utgave nr 2 av nettavisen Kulturen St. Paul – vår skole, våre saker.

Velkommen til nye elever!

Det var mange spente elever og foresatte som møtte til førskoledager i dag.

En mer normal skolehverdag

I uke 23 vil St. Paul skole få en mer normal skolehverdag. Klassene kan være sammen igjen, og fjernundervisningen opphører.

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

Skriftlig eksamen 2020 AVLYST

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener våren 2020.

Muntlig eksamen 2020 AVLYST

Regjeringen har besluttet å avlyse alle muntlige i eksamener på 10. trinn  våren 2020.

Om klagerett på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunktkarakter og karakter ved skriftlig eksamen samt fratrekk av fraværsdager.