St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole og er en av fire katolske grunnskoler i Norge. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873.

Selvportretter etter Modigliani

Elevene på 8. trinn lager selvportretter inspirert av Amedeo Modigliani,

Grunnleggende smittevern gjelder

Skolen er nå tilbake til en vanlig skolehverdag – men syke skal ikke møte på skolen.

Bilder i høstens farger

Elever i 2. klasse har lagd kunstbilder inspirert av høstens farger.

Informasjon om koronavaksine

Bergen kommune starter nå med vaksinering mot korona for unge mellom 12 og 15 år.

Skoleårets første gudstjeneste

Det nye skoleåret er godt i gang, og i dag er alle elever med på skolegudstjeneste eller -messe.

Velkommen til skolestart!

Spente førsteklassinger vinker farvel til sine foreldre før de går inn til sin aller første skoletime.

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

Alle har rett til et trygt skolemiljø

Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge.

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.