St. Paul skole

God sommerferie og
vel møtt til nytt skoleår torsdag 15. august!

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole i Bergen. Skolen ble etablert som menighetsskole for St. Paul menighet i 1873 og godkjent som privatskole med rett til statstilskudd ved innføring av privatskoleloven i 1970.
St. Paul skole er en av fire katolske grunnskoler i Norge.

Takk for skoleåret 2023/2024!

God sommerferie og vel møtt til nytt skoleår torsdag 15. august!

Skoleløp med Team Rynkeby 2024

Også i år er St. Paul skole med på Team Rynkebys Skoleløp.

Byens eldste (?) rektor fyller 70!

En rørt rektor ble overrasket med sang, tale og gaver i skolens gymsal i dag.

St. Paul skole søker assistent i skole og SFO

Vi søker assistent i skole og SFO fra og med 1. august.

Velkommen til førskoledager!

Vi ønsker velkommen til førskoledager for nye førsteklassinger 28. og 29.mai

Bilder fra påskespillet 2024

Takk til elever og lærere i klasse 10B for flott påskespill!

Varslingsrutiner

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det bra på skolen, skal det sendes varsel.

Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunkt- og eksamenskarakter samt fratrekk av fraværsdager.

Muntlig eksamen 2024

Datoer for muntlig eksamen våren 2024.