St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole og er en av fire katolske grunnskoler i Norge. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873.

Adventstid på St. Paul

Det er full aktivitet på skolen. Vi rydder, henter frem julekrybber, lager julepynt og baker. Se bilder.

Smittevernregler

Smittetallene for barn mellom 6 og 12 år øker. St. Paul skole er intet unntak.

Støtt årets Adventsaksjon!

Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av NUK i samarbeid med Caritas Norge. 

Forebygging av seksuelle overgrep

Styreleder Ewa Bivand holder kurs med fokus på forebygging av seksuelle overgrep.

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Starstruck i storefri 

Da mellomtrinnet skulle ut til storefri møtte de selveste Marco Elsafadi på basketbanen!

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

Skriftlig eksamen 2022

Datoer og informasjon for skriftlig eksamen våren 2022.

Muntlig eksamen 2022

Datoer og annen informasjon om muntlig eksamen våren 2022.

Alle har rett til et trygt skolemiljø

Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge.