St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole i Bergen. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873 og er en av fire katolske grunnskoler i Norge.

Skolens visjon:

St. Paul skole skal ha en atmosfære av frihet og nestekjærlighet og være et sted hvor hver enkelt skal ha anledning til å utfolde sin personlighet og hvor alle skal oppleve trygghet og vise respekt for hverandre.

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

Til søknadsskjema

Bilder fra påskespillet 2018