St. Paul skole stenger dørene til over påske

All undervisning og opplæring skjer via digitale fjernundervisningsløsninger.

Vanskelig periode? Ta kontakt med skolens helsesykepleier!

Er du ekstra sårbar og syns det er vanskelig i denne perioden? Ta kontakt!

Skolebiblioteket på Instagram og Snap

Det publiseres jevnlig boktips og leseglede på skolebibliotekets Instagram-konto.

Følg skolens fasteaksjonen på Instagram

Valgfaget Innsats For Andre Lokalt ønsker i år å sette fasteaksjonen #nullsult på dagsorden.

#nullsult Fasteaksjonen 2020

St. Paul skole engasjerer seg i #nullsult – Caritas Fasteaksjon 2020.

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

Skriftlig eksamen 2020 AVLYST

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener våren 2020.

Muntlig eksamen 2020 AVLYST

Regjeringen har besluttet å avlyse alle muntlige i eksamener på 10. trinn  våren 2020.

Om klagerett på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunktkarakter og karakter ved skriftlig eksamen samt fratrekk av fraværsdager.