St. Paul skole

Kristen katolsk barne- og ungdomsskole i Bergen.
Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873 og er en av fire katolske grunnskoler i Norge.

Karneval på småskolen

Småskolen har arrangert karneval i gymsalen.

Fasteaksjonen 2020 #nullsult

Valgfaget Innsats For Andre Lokalt ønsker i år å sette Caritas Fasteaksjon 2020 på dagsorden.

Vask hendene godt – unngå smitte!

Det er viktig å skjerpe sine hygienerutiner for å unngå å bli smittet.

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Julespill i moderne drakt

Historien om Jesu fødsel er tidløs og alltid aktuell. En sterk historie om mangel på husly og mennesker på flukt.

Luciafeiring

13. desember er minnedag for Den hellige Lucia av Siracusa. 3. klasse har sunget inn lys på hele skolen i dag.

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

#nullsult Fasteaksjonen 2020

St. Paul skole engasjerer seg i #nullsult – Caritas Fasteaksjon 2020.

Skriftlig eksamen 2020

Informasjon om skriftlig eksamen 2020 og oversikt over aktuelle datoer.

Muntlig eksamen 2020

Informasjon om muntlig eksamen som avholdes 12. juni 2019 ved St Paul skole.