St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole i Bergen. Skolen ble etablert som menighetsskole for St. Paul menighet i 1873 og godkjent som privatskole med rett til statstilskudd ved innføring av privatskoleloven i 1970.
St. Paul skole er en av fire katolske grunnskoler i Norge.

Program 17. mai 2024

Åpning på skolen, flaggtoget, program i gymsalen og leker ute.

Velkommen til førskoledager!

Vi ønsker velkommen til førskoledager for nye førsteklassinger 28. og 29.mai

Bilder fra påskespillet 2024

Takk til elever og lærere i klasse 10B for flott påskespill!

Utstilling: Den stille uke

Småskolen har illustrert påskehøytiden.

Weidemannkorset på St. Paul skole

Korset ble hentet på Lillehammer i 1985 og fraktet til Bergen før det var helt tørt.

Inspirert av filosofen Mounier

Rektor Ronny pensjonerer seg til sommeren og er blitt intervjuet av katolsk.no.

Skriftlig eksamen 2024

Viktige datoer for skriftlig eksamen våren 2024.

Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunkt- og eksamenskarakter samt fratrekk av fraværsdager.

Muntlig eksamen 2024

Datoer for muntlig eksamen våren 2024.