St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole og er en av fire katolske grunnskoler i Norge. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873.

Vår nye skoleråd på besøk

Sist uke var Anne-Rigmor Stock Evje, ny leder av skolekontoret i Oslo katolske bispedømme (OKB), på visitt på St. Paul skole.

Når skal elever holde seg hjemme?

Utdanningsdirektoratet har listet opp hvordan forholde seg dersom elever har symptomer og er syk.

Alle foreldremøter utsettes

Alle foreldremøter ved St. Paul skole er utsatt. Nye datoer blir offentliggjort så snart som mulig.

Skolemesse ved skolestart

Kirken er et godt sted å være og et godt sted for ro i en ellers hektisk hverdag.

Velkommen til skolestart!

Spente førsteklassinger vinker farvel til sine foreldre før de går inn til sin aller første skoletime.

Korona – informasjon

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell som viser hvilke smitteverntiltak skoler skal følge.

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

Skolebiblioteket på Instagram og Snap

Det publiseres jevnlig boktips og leseglede på skolebibliotekets Instagram-konto.