St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole og er en av fire katolske grunnskoler i Norge. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873.

Velkommen til førskoledager!

Vi ønsker alle som skal begynne i 1. klasse til høsten velkommen til førskoledager 8. og 9. juni!

Muntlig eksamen 2021

Våren 2021 skal muntlig eksamen for alle elever på 10. trinn gjennomføres som normalt.

St. Paul skole på «gult nivå»

Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

Nye rutiner ved kjøring til skolen

Kjøring nær skolens område kan skape farlige situasjoner. Se nye rutiner.

SommerViten – gratis kurs

Velkommen på VilVite til lærerike, inspirerende og gøye dager!

Bilder fra påskespillet 2021

Takk til elever og lærere i klasse 10B for flott påskespill!

Søk skoleplass

Søknadsfrist er 15. november året før oppstart på 1. og 8. trinn.
Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter.

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

Skolebiblioteket på Instagram og Snap

Det publiseres jevnlig boktips og leseglede på skolebibliotekets Instagram-konto.