St. Paul skole

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole i Bergen. Skolen ble etablert som menighetsskole for St. Paul menighet i 1873 og godkjent som privatskole med rett til statstilskudd ved innføring av privatskoleloven i 1970.
St. Paul skole er en av fire katolske grunnskoler i Norge.

Weidemannkorset på St. Paul skole

Korset ble hentet på Lillehammer i 1985 og fraktet til Bergen før det var helt tørt.

Inspirert av filosofen Mounier

Rektor Ronny pensjonerer seg til sommeren og er blitt intervjuet av katolsk.no.

St. Paul skole søker ny rektor

I forbindelse med at nåværende rektor går av med pensjon, søker St. Paul skole etter ny rektor.

Vi oppgraderer lekeplassen

Vi gleder oss veldig til lekeplassen er ferdig til våren!

Støtt opp om friskolene i Norge!

Regjeringens budsjettforslag til kutt til friskolene vil ramme St. Paul skole hardt. Bruk gjerne retten din til å protestere.

Takk til klasse 10A for flott julespill!

Med bilder fra årets julespill ønsker vi alle en fin julehøytid!

Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunkt- og eksamenskarakter samt fratrekk av fraværsdager.

Skriftlig eksamen 2024

Viktige datoer for skriftlig eksamen våren 2024.

Muntlig eksamen 2024

Datoer for muntlig eksamen våren 2023.