Muntlig eksamen 2021

Våren 2021 skal muntlig eksamen for alle elever på 10. trinn gjennomføres som normalt.

På St. Paul skole er eksamensdagen fredag 4. juni.

2. juni – elevene får melding om trekkfag til eksamen

3. juni – trekking av tema til eksamen

Se artikler om