Muntlig eksamen 2020 AVLYST

Regjeringen har besluttet å avlyse alle muntlige i eksamener på 10. trinn  våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen og standpunktkarakter dersom avlysning på grunn av koronavirus

Dersom vi må avlyse eksamen i mai og juni 2020 på grunn av korona-viruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Regelverket åpner ikke for å omgjøre siste halvårsvurdering til en standpunktkarakter. Det vil være opp til hver skoleeier å vurdere om man har tilstrekkelig grunnlag for å sette standpunktkarakter. Skolen kan bruke både det eleven har vist i opplæringen fram til nå, og eventuelt hjemmearbeid som grunnlag for å vurdere eleven. Dette gjelder både ved langvarig karantene og ved stengte skoler. [Udir]

Se artikler om