Søknad om permisjon

Del innlegget

“Besøke bestemor i Chile?”
“Bestefar i Vietnam?”
“Nå er det grådig billige turer til Tyrkia!”

Når det gjelder søknad om fri fra undervisning er lovverket klart:
Rektor kan gi inntil to uker fri, eller 10 skoledager i forbindelse med spesielle anledninger.

Så kan det diskuteres om det er spesielt nok å reise til Gran Canaria på ferie? Noen vil absolutt hevde det. Andre, som Bergen kommune, sier klart NEI til rene ferieturer i skoleårets 190 dager.

Hos oss er det vanskelig å være konsekvent på grunn av alle elevene som må reise halve jorden rundt for å besøke nær familie. Noen familier har det for vane å reise hvert eneste år, mens noen reiser én gang i løpet av grunnskolen. Noen elever nyter godt av et avbrekk i skolehverdagen, mens det for andre er katastrofalt i forhold til språkutvikling, faglig progresjon og ikke minst sosial nettverksbygging i klassen.

Hva som passer den enkelte elev er en diskusjon mellom klassestyrere, ledelsen og foreldre, innenfor rammene av lovverket – to uker/10 dager.

Skolen er forpliktet til å følge privatskoleloven § 3-13:
«Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.»