Søknad om permisjon

Når det er forsvarlig kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to uker.

Les mer