Grunnleggende smittevern gjelder

Skolen er nå tilbake til en vanlig skolehverdag – men syke skal ikke møte på skolen.

Les mer

Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre og instrukser i forbindelse med alvorlige ulykker, brann, skyteepisoder, gisselsituasjoner, bombetrussel, alvorlige voldsepisoder etc.

Les mer

Skolekatalog – fotografering

Vi skal ha fotografering av elevene i høst. Dette gjør vi hvert 2. år. Vi håper alle elevene er på plass til klassebildet.

Les mer

Redusert foreldrebetaling for SFO

Fra høsten 2021 tilbyr St. Paul skole redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen, på lik linje med offentlig SFO.

Les mer

Alle har rett til et trygt skolemiljø

Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge.

Les mer

Nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Les mer

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Les mer

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

Les mer

Om klagerett på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunktkarakter og karakter ved skriftlig eksamen samt fratrekk av fraværsdager.

Les mer

SOS-tradisjon med ny vri i år

På grunn av Covid-19,og restriksjoner og tiltak for å begrense smittespredning, er årets SOS-fest avlyst.

Les mer

Neste side »

Se artikler om