Særskilt språkopplæring i skolen

Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan ha rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Les mer

Skoleskyss

Elever i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skoleskysskort på skolen. Kortet gjelder mellom hjem og skole.

Les mer

Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunkt- og eksamenskarakter samt fratrekk av fraværsdager.

Les mer

Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre og instrukser i forbindelse med alvorlige ulykker, brann, skyteepisoder, gisselsituasjoner, bombetrussel, alvorlige voldsepisoder etc.

Les mer

Vi oppgraderer lekeplassen

Vi gleder oss veldig til lekeplassen er ferdig til våren!

Les mer

Skriftlig eksamen 2024

Viktige datoer for skriftlig eksamen våren 2024.

Les mer

Muntlig eksamen 2024

Datoer for muntlig eksamen våren 2023.

Les mer

Varslingsrutiner

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det bra på skolen, skal det sendes varsel.

Les mer

Nulltoleranse mot mobbing

St. Paul skole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Les mer

Når skal barn være hjemme fra skolen?

Det er ikke alltid lett å vite om barnet er friskt nok til å gå på skolen.

Les mer

Neste side »