Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Informasjon om klagerett på standpunktkarakter og karakter ved skriftlig eksamen samt fratrekk av fraværsdager.

Les mer

Ny tilskuddsordning for SFO

Utdanningsdirektoratet har innført ny tilskuddsordning for elever på 1. trinn.

Les mer

Redusert foreldrebetaling for SFO

Skoleåret 2022/2023 tilbyr St. Paul skole redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen.

Les mer

Skoleskyss

Elever i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skoleskysskort på skolen. Kortet gjelder mellom hjem og skole.

Les mer

Om jodtabletter til elevene

Beredskapsavdelingen i Bergen har et stystem for utdeling av jodtabletter til elever ved behov.

Les mer

Dessverre ikke SOS-fest 19. februar!

SOS-festen lørdag 19. februar går ut. De enkelte klassene lager egne opplegg i løpet av våren.

Les mer

Eksamen våren 2022 avlyst

Eksamen våren 2022 avlyst.

Les mer

Skriftlig eksamen 2022 avlyst

Eksamen 2022 avlyst.

Les mer

Muntlig eksamen 2022 avlyst

Eksamen våren 2022 avlyst.

Les mer

Informasjon om vaksine til barn

Bergen kommune tilbyr koronavaksine til barn i aldersgruppen 5 til 11 år.

Les mer

Neste side »