Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre og instrukser i forbindelse med alvorlige ulykker, brann, skyteepisoder, gisselsituasjoner, bombetrussel, alvorlige voldsepisoder etc.

Les mer

Varslingsrutiner

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det bra på skolen, skal det sendes varsel.

Les mer

Nulltoleranse mot mobbing

St. Paul skole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Les mer

Når skal barn være hjemme fra skolen?

Det er ikke alltid lett å vite om barnet er friskt nok til å gå på skolen.

Les mer

Alle har rett til et trygt skolemiljø

Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge.

Les mer

Om jodtabletter til elevene

Beredskapsavdelingen i Bergen har et stystem for utdeling av jodtabletter til elever ved behov.

Les mer

Ungdom og seksualitet

Temaet ungdom og seksualitet er et viktig tema som også elevene ved våre skoler skal tilegne seg kunnskap om.

Les mer

Beredskapsplan ved mistanke om overgrep

Alle skoler i Norge skal ha beredskapsplaner som skal benyttes for barn i kritiske situasjoner eller ved kriser forøvrig, herunder også seksuelle overgrep.

Les mer

Om hodelus

Hodelus har ingenting med dårlig hygiene å gjøre, og den er forholdsvis enkel å bli kvitt.

Les mer

Nettvett og personsikkerhet

En bekymringssamtale med Politiet kan være nyttig når et problem har oppstått. Dette er noe helt annet enn en anmeldelse og tilhørende saksgang.

Les mer

Neste side »