Smittevernregler

Smittetallene for barn mellom 6 og 12 år øker. St. Paul skole er intet unntak.

Les mer

Beredskapsplan ved mistanke om overgrep

Alle skoler i Norge skal ha beredskapsplaner som skal benyttes for barn i kritiske situasjoner eller ved kriser forøvrig, herunder også seksuelle overgrep.

Les mer

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Les mer

Ungdom og seksualitet

Temaet ungdom og seksualitet er et viktig tema som også elevene ved våre skoler skal tilegne seg kunnskap om.

Les mer

Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre og instrukser i forbindelse med alvorlige ulykker, brann, skyteepisoder, gisselsituasjoner, bombetrussel, alvorlige voldsepisoder etc.

Les mer

Alle har rett til et trygt skolemiljø

Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge.

Les mer

Om hodelus

Hodelus har ingenting med dårlig hygiene å gjøre, og den er forholdsvis enkel å bli kvitt.

Les mer

Nettvett og personsikkerhet

En bekymringssamtale med Politiet kan være nyttig når et problem har oppstått. Dette er noe helt annet enn en anmeldelse og tilhørende saksgang.

Les mer

Opplysningsplikt til barnevernet

Personale i private skoler har plikt til å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten, meldeplikt ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige adferdsvansker.

Les mer

Tiltak ved seksuell trakassering

Hensikten med en tiltaksplan mot seksuell trakassering er å gjøre det klart at ingen former for seksuell trakassering vil bli tolerert ved St. Paul skole.

Les mer

Neste side »

Se artikler om