Alle har rett til et trygt skolemiljø

Del innlegget

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge, og deres foreldre, som opplever å ikke ha det bra i barnehagen eller på skolen.

Mobbeombudet rettleder i saker som handler om psykososialt miljø, om barnet sine rettigheter og hvordan du kan gå frem om et barn ikke har det bra. Mobbeombudet har taushetsplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet
på telefon 57 30 03 33
på e-post mobbeombod@vlfk.no

Du kan også følge ombudet på Facebook eller på Instagram.