Alle har rett til et trygt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Fra august 2018 er mobbeombudet i Hordaland et tilbud til alle barn og unge (og deres foreldre) som opplever å ikke ha det bra i barnehagen eller på skolen. Mobbeombudet i Hordaland heter Mari-Kristine Morberg. Hun rettleder i saker som handler om psykososialt miljø, barnets retter og hvordan du kan gå frem dersom du ikke har det bra.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Dersom du ikke vil ringe, kan du sende telefonnummeret ditt på for eksempel SMS, e-post eller messenger, så tar Mari-Kristien kontakt med deg:

Du kan lese mer om ombudet på www.hordaland.no/mobbeombod

Se artikler om