Alle har rett til et trygt skolemiljø

Fra august 2018 er mobbeombudet i Hordaland et tilbud til alle barn og unge.

Les mer

Se artikler om