Ledig plass i første klasse til høsten

St. Paul skole har ledig plass for barn født i 2016 og som skal begynne i første klasse til høsten.

Søk skoleplass her

 

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole i Bergen med målsetting om

  • å gi hver enkelt elev positiv oppmerksomhet
  • å gi elevene en følelse av trygghet og tilhørighet
  • å praktisere tilpasset opplæring
  • å realisere likeverd og inkludering

I samarbeid med hjemmet ønsker skolen å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse, utvikle evnene og forutsetningene deres, både åndelig og kroppslig, og gi de god allmennkunnskap, slik at de kan bli  selvstendige mennesker.

St. Paul skole driver undervisning som samsvarer med norsk grunnskole, med læreplaner godkjent av den katolske biskopen og norske skolemyndigheter – med liturgi og messer som en integrert del av skolens liv.

Skolens målsetting er at våre elever

  • skal bli møtt med respekt
  • skal bli hørt
  • skal bli sett
  • skal oppleve forutsigbarhet og tydelige læringsmål
  • skal få nok tid til å fullføre sine oppgaver