Søknadsskjema

Til søknadsskjema(krever Bank-ID)

 

Foreldre og foresatte som vil søke sine barn til St. Paul skole, anbefales å lese informasjonen som finnes på skolens nettside og gjøre seg kjent med skolens inntaksregler.

I dokumentet Læreplan for de katolske skolene i Norge – overordnet del gjøres det nærmere rede for skolens katolske identitet, verdier og grunnlagsdokumenter.

Ved hovedinntak til 1. og 8. trinn har St. Paul skole som oftest flere søkere  enn det vi har plass til. Inntaket blir derfor gjort i samsvar med prioriteringskriterier. En forutsetning for å bli tatt med i vurdering ved hovedinntak og bli prioritert etter inntaksreglene, er at søknaden er sendt oss innen 15. november året før aktuelt skoleår!

Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis.