Søknadsskjema

Høsten 2022 skal barn som er født i 2016 begynne i 1. klasse.
Barn som er født i 2009 skal begynne på 8. trinn.

Foreldre og foresatte som vil søke sine barn til St. Paul skole, anbefales å lese informasjonen som finnes på skolens nettside og gjøre seg kjent med skolens inntaksregler.  I dokumentet Læreplan for de katolske skolene i Norge – overordnet del gjøres det nærmere rede for skolens katolske identitet, verdier og grunnlagsdokumenter.

Ved hovedinntak til 1. og 8. trinn har St. Paul skole som oftest flere søkere  enn det vi har plass til. Inntaket blir derfor gjort i samsvar med prioriteringskriterier.

Forutsetningen for å bli prioritert er at søknadsfristen overholdes!

Inntak på de andre trinnene skjer kun dersom annen elev slutter. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis.

Søk skoleplass ved å fylle ut skjemaet under.  Bekreftelse på mottatt og registrert søknad blir sendt på e-post.

I enkelte perioder kan det dessverre ta litt tid før bekreftelse blir sendt. Ta for sikkerhets skyld kontakt dersom det har gått flere uker uten at dere har hørt noe.

  Om søker

  JaNei
  JaNei
  JaNei
  JaNei
  JaNei
  JaNei
  JaNei
  I siste instans blir gangavstand hjem-skole lagt til grunn for inntaket.
  Vi søker med dette skoleplass ved St. Paul skole for vårt barn og bekrefter at vi har satt oss inn i skolens egenart og verdier, og at vi er kjent med skolens inntaksregler.

  Mor  Far