Skriftlig eksamen 2024

Del innlegget

7. MAI – OPPLYSNING OM TREKKFAG
Alle elever får melding om trekkfag kl 09:00.

13. MAI
Forberedelsesdag til eksamen i engelsk.
Tilgang til forberedelsesmateriell kl 09:00.

14. MAI – EKSAMEN I ENGELSK
Forberedelsesdag til eksamen i norsk.
Tilgang til forberedelsemateriell kl 09:00.

15. MAI – EKSAMEN I NORSK HOVEDMÅL

16. MAI – EKSAMEN I NORSK SIDEMÅL
Elever med fritak for vurdering skal ikke ha eksamen dag 2.

21. MAI – EKSAMEN I MATEMATIKK

 

19.-21. JUNI – FELLESSENSUR SKRIFTLIG EKSAMEN

 

På eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt med unntak av fri tilgang til internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. I matematikk gjelder dette kun del 2.

Del 1 på matematikkeksamen er uten hjelpemidler (skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt og nødvendig).

For norsk og engelsk er ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Se nærmere informasjon om EKSAMEN 2024 på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og Bergen kommune