Luciafeiring 2018

Elever i tredje klasse feirer Lucia-dagen, 13. desember, med tog, lys, sang og utdeling av lussekatter.

Les mer

Adventstid på skolen

Det er full aktivitet på skolen nå i adventstiden. Julekrybbene er kommet frem, og det er juleverksteder rundt i klasserommene.

Les mer

Hellig tre kongers fest

9. trinn ønsker alle barn på skolen og i menigheten med familier hjertelig velkommen til Hellig tre kongers fest søndag 6. januar 2019!

Les mer

Takkebrev fra Svalene

En stor takk til alle elever, ansatte, foreldre og dere andre som deltok på årets SOS-fest. For et engasjement og for en innsats!

Les mer

KFFs friskolepris til Gjermund Høgh

Kriste Friskolers Forbunds friskolepris gikk i år til Gjermund Høgh, tidligere rektor ved St. Paul skole, nå skoleråd for de katolske skolene i Norge.

Les mer

Røtter og vinger

St. Paul skole ønsker å gi elevene gode skole-og barndomsminner. Vi ønsker så inderlig at elevene skal føle seg betydningsfulle.

Les mer

Valgfagsgrupper på Oslo-tur

Innsats for andre LOKALT og Innsats for andre GLOBALT var på lærerik tur til Oslo i september.

Les mer

SUK – St Paul UngdomsKlubb

Elevrådet og Innsats for andre GLOBALT har startet en ungdomsklubb for elever fra 8. til 10. trinn.

Les mer

Første tur med Natur, miljø og friluftsliv

Etter innspel frå elevane i valfagsgruppa vart det tur til Ankerhytten.

Les mer

Etterskole – for ungdomstrinnet

Etterskole er et tilbud fra St. Paul menighet til elever på ungdomstrinnet ved St. Paul skole.

Les mer

Neste side »

Tema/kategori

Stikkord