Bilder fra SOS-festen 2019

Takk til elever, foresatte og ansatte for nok en fin dag i Mor Teresas ånd!

Les mer