50 ganger SOS-fest på skolen som fyller 150 år!

Del innlegget

I år ble SOS-festen på St. Paul skole arrangert for 50. gang, samtidig som skolen feiret 150-års jubileum. Pengene fra festen går til veldedige prosjekter. I år gikk pengene til organisasjonen Svalene sitt prosjekt om utdanning av jenter i Peru.

Første helgen i september var det tid for den årlige SOS-festen på St. Paul skole. Over 8 millioner (i 2023-kroner) er gitt til forskjellige gode formål i de 50 årene som SOS-festen har blitt arrangert. Pengene er likevel bare én side av saken. Elevenes samarbeid og fellesskap er med på å bidra til en bedre verden. Som Mor Teresa sa: «Kjærligheten må begynne i familien». Vi tenker at hennes utsagn også gjelder St. Paul-familien.

Les hele artikkelen skrevet av Jan Wilhelm Werner, assisterende rektor i permisjon og tidligere elev ved St. Paul skole på katolsk.no:

50 ganger SOS-fest på St Paul skole som fyller 150 år! — Den katolske kirke