SOS-fest

Mor Teresa

«Kjærligheten må begynne i familien», sier Mor Teresa

I overført betydning er skolen også familien vår. Når så elever, lærere, foreldre og andre av god vilje går sammen for å lage denne festen, er det et synlig uttrykk for vår glede og omsorg for andre og hverandre. På denne måten får vi alle være Mor Teresas medarbeidere i det små.

Det er en tradisjon at St. Paul skole arrangerer en fest i anledning FN-dagen. Både for å markere at vi er et lite FN her på skolen med så mange nasjoner representert, og for å vise solidaritet med barn som ikke har det så godt som våre.

SOS-festen har vært arrangert siden 1972. Før det hadde vi i 20 år hatt bøsser rundt i klassene for å samle inn penger til tørrmelk som ble brukt i barnehjem m.v. som Mor Teresa drev i India, særlig Calcutta. Elevene ville gjøre mer ut av dette ved en fest til inntekt for SOS-tørrmelk. Mor Teresa, som tidligere ikke var noe kjent navn, ble mer omtalt også i norske medier – og koblingen SOS og Mor Teresa mer uttalt.

På et tidspunkt overtok EU (fra sine overskuddslagre) melkeforyningen, og det direkte forholdet mellom innsamling og melk til barn opphørte. Overskuddet ble gitt til andre institusjoner, men alltid i Mor Teresas ånd.

Både Caritas, NUKs adventaksjon, U-landsforeningen Svalene i Lima/Peru, vår tidligere vennskapsskole på Øst-Timor og St. Joseph’s Hospice i Tamil Nadu har vært begunstiget med midler fra SOS-festene. Det samme gjelder Mor Teresa-søstrenes arbeid som alltid er rettet mot de svakeste og mest utsatte – og svært ofte barna.

De siste årene har overskuddet fra SOS-festen gått til Svalene og St. Joseph’s Hospice.