TAKK etter SOS-festen

Del innlegget

Kjære elever, foreldre og ansatte ved St. Paul skole!

Igjen var vi vitne til et fantastisk engasjement og en kjempeinnsats fra foreldrene, elevene og lærerne ved St. Paul skole. Pengene Svalene fikk etter festen er nok til å dekke 2 måneders drift av en skole med 150 elever, Cristiania i Peru.

Bilde fra nettsiden til U-landsforeningen Svalene

Cristiania gir opplæring til fattige jenter som ellers ikke hadde hatt sjanse til å få seg en utdanning. Vi hadde ikke kunnet gi så bra opplæring eller tatt imot så mange elever uten den hjelpen vi får fra St. Paul skole.

Hjertelig takk!

Hilsen
U-landsforeningen Svalene
v/Marthe

Se informasjon om U-landsforeningen Svalene

Se informasjon om skolens SOS-fest