Weidemannkorset på St. Paul skole

Del innlegget

Korset ble malt i atelieret til Jakob Weidemann (1923 – 2001) på Ringsveen, Lillehammer, i 1985 hvor han fra 1968 bodde sammen med sin ektefelle Anne Marie Frøisland.

Weidemann regnes som en av de viktigste kunstnerne innen norsk modernisme og han var en foregangsperson for det abstrakte maleriet i Norge i årene etter andre verdenskrig.  Etter eksperimentering med forskjellige stilarter, slo han seg fra tiden på Lillehammer til ro med stilen han siden ble kjent for, i noe som kan kalles en ekspressiv, lyrisk-abstrakt kunst med naturen som inspirasjonskilde og utgangspunkt. Flere av hans senere arbeider kalles «Inntrykk fra naturen». Weidemann har også stått for utsmykking av en rekke kirker i Norge og mange av hans verker har klar religiøs forankring. I en periode hadde han det med, i ellers abstrakte malerier, å legge en enkelt bokstav som for mange virket rart.

Bokstaven H som fremstår tydelig på korset, skal være et minne om Helge Frøisland, bror til Weidemanns kone. Helge var en aktiv motstandsmann, og han ble skutt 29. mars 1945 av tyskerne i forbindelse med at han ble tatt til fange i Gudbrandsdalen. (Også Jakob Weidemann var motstandsmann under annen verdenskrig.)

Mye er sagt om Weidemanns kunst, den er elsket og hatet, fordømt og hyllet, men hans posisjon innen det abstrakte maleriet i Norge kan ingen rokke ved.

Jakob Weidemann var en nær venn av biskop John W. Gran (1920 – 2008), og dette utløste at Weidemann lovet å lage er kors til å henge i St. Paul kirke i Bergen som var under oppussing i 1985. Jakob Weidemann har også illustrert Kjærlighetens evangelium (utdrag fra Johannes evangelium og Johannes første brev) som kom ut på St. Olav forlag i 1968. Han har også malt et digert bilde som henger i peisestuen på Mariaholm.

Korset ble hentet på Lillehammer før det ennå var tørt. Det måtte derfor hentes i en hestetilhenger, men det var desember, og været og føret var så ille at det hadde vært bedre om vi hadde det på en slede. Det var Anthony Rajendram og jeg som hentet korset, og etter et enkelt formiddagsmåltid og hyggelig prat med Jakob og kona, reiste vi mot Bergen. Det var stor uro over transporten – dette var dyre greier må vite, og vi fikk høre en meget høy forsikringssum. Etter to strabasiøse døgn kom vi sent på kvelden til Bergen og ble tatt imot utenfor kirken av pastor Michel Beckers, arkitektene Hansteen og andre fra byggekomiteen.

Det ble helt taust da Anthony og jeg tok korset ut av hengeren og bar det inn i kirken. Til slutt bryter Michel tausheten og utbryter: «Du visste jo at det var forsikret!» Korset kom greit opp i St. Paul kirke og hang der til tidlig på 1990-tallet, men med ulike reaksjoner i menigheten.

Da kirken skulle pusses opp på nytt, ble korset fjernet og erstattet av et arbeid av ikonkunstneren Solrunn Nes. I mellomtiden var skolebygget kommet opp, og den nakne betongveggen i skolens arena så ikke særlig bra ut. Da mente jeg, som den gang var rektor ved St. Paul skole, at Weidemann kunne gjøre seg godt i arenaen. Skolen overtok korset mot å betale for det nye ikonkorset over alteret i kirken.

Biskop Gran har senere uttalt av byttet var heldig for alle parter.

Gjermund Høgh

Bergen, februar 2024