Velkommen til førskoledager!

Vi ønsker alle som skal begynne i 1. klasse  ved St. Paul skole i august, velkommen til førskoledager 8. og 9. juni!

 

tirsdag 8. juni kl. 09:00 Frammøte på indre skoleplass ved kirken.
Faddere i 4. klasse ønsker også velkommen.
Foreldre følger barna, men har dessverre ikke anledning til å vente inne på skolen i år.
Barna blir litt kjent med hverandre, lærerne sine og skolen. Barna får være i det klasserommet de skal være i til høsten. De har forskjellige aktiviteter og gjør seg kjent med skolen sammen med lærerne sine. Slik håper vi at barna får den beste skolestart når de kommer i august!
kl. 11:00 Foreldrene henter barna i porten mot Christies gate.
onsdag 9. juni kl. 09:00 Frammøte utenfor 1. klasserommet.
Aktiviteter for barna.
kl. 10:00 Foreldremøte i auditoriet (1. etasje).
Foreldrene møter hverandre, barnas lærere, Pauline/SFO og rektor med flere. Én foresatt pr. elev.
kl. 11:00 Foreldrene henter barna.

 

Begge dager vil det være et felles måltid. Alle barna må derfor ha med seg matpakke og drikke.

Gi beskjed innen 30. mai dersom dere IKKE kan være med på førskoledagene.

Første skoledag til høsten er mandag 16. august med frammøte kl 8:40.
Pauline/SFO er åpen fra og med mandag 2. august.

Se Skolerute for 2021/2022

Se Søknadsskjema og informasjon for Pauline/SFO
NB! Søknadsfrist 1. juni

 

Smittevern

 • Vi har lokaler som passer til alle – innenfor smittevernlovene
 • Vi møtes utendørs
 • Barna geleides inn på skolen til aktuelle rom
 • Foreldremøtet blir holdt i skolens auditorium i første etasje
 • Kun èn foresatt per barn inn i skolebygningen!

For øvrig vaskes hender, og det forutsettes at alle holder en meters avstand. Vi vet at barna har blitt drillet godt på rutiner i barnehagen.

Vi gleder oss til å møte dere!


Smittevernveileder

Skolestartere kommer fra ulike barnehager. Dette gir blanding av barn og foresatte og krever spesielle hensyn. De samme hovedprinsippene for smittevern som beskrevet over gjelder (ingen syke skal møte, god hygiene, og redusert kontakt mellom personer).

Gjennomføring:

 • Avhengig av hvor mange skolestartere den enkelte skole har, bør man tilstrebe at det ikke møter mer enn 50 skolestartere inkludert foresatte samtidig.
 • Gitt nok plass kan to grupper på 50 møte samtidig, men på ulikt sted.
 • Barna bør deles i grupper på inntil 15 barn i hver.
 • Barna kan ikke ha tett fysisk kontakt med faddere på høyere klassetrinn, men holde minst en meters avstand.
 • Der det er mulig, bør barn fra samme barnehage møte samtidig. Det kan vurderes om barna kan møte på skolen i sine kohorter sammen med barnehageansatte.
 • Barna bør ha hver sin pult i klasserommet, med en meters avstand mellom.
 • Dersom foresatte må følge, må de også kunne holde en meters avstand til andre barn og ansatte. Det anbefales at kun en foresatt følger hvert barn.
 • Møter med foresatte bør primært foregå digitalt. Dersom det ikke er mulig eller praktisk gjennomførbart, bør informasjonen gis i lokaler som tillater minst en meter mellom personer og maksimalt 50 personer tilstede.

Se artikler om