Varslingsrutiner

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det bra på skolen, skal det sendes varsel.

Les mer

Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunkt- og eksamenskarakter samt fratrekk av fraværsdager.

Les mer

Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre og instrukser i forbindelse med alvorlige ulykker, brann, skyteepisoder, gisselsituasjoner, bombetrussel, alvorlige voldsepisoder etc.

Les mer

Varslingsrutiner – ansatte

Ansatte og innleide arbeidstakere som blir oppmerksomme på kritikkverdige forhold oppfordres til å varsle disse etter skolens rutiner.

Les mer

Skolekatalog – fotografering

Vi skal ha fotografering av elevene i høst. Dette gjør vi hvert 2. år. Vi håper alle elevene er på plass til klassebildet.

Les mer

Branninstruks

Branninstruks for St. Paul skole.

Les mer

Pavelige ressurser

Oversikt over pavelige dokumenter og ressurser som involverer katolske skoler.

Les mer

Tospråklig fagopplæring

Ressurser/lenker for tospråklig fagopplæring.

Les mer

Liturgi, bønner og tekster

Lenker/ressurser om liturgi og ritualer i den katolske kirke.

Les mer

Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere ved katolske skoler

Oversikten som her presenteres, tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor, med stor spredning i kompetanse blant lærere som underviser i kristendomsfagene (KRLE, Kristendom, Religion og etikk).

Les mer

Neste side »