Skolekatalog – fotografering

Vi skal ha fotografering av elevene i høst. Dette gjør vi hvert 2. år. Vi håper alle elevene er på plass til klassebildet.

Les mer

Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre og instrukser i forbindelse med alvorlige ulykker, brann, skyteepisoder, gisselsituasjoner, bombetrussel, alvorlige voldsepisoder etc.

Les mer

Branninstruks

Branninstruks for St. Paul skole.

Les mer

Pavelige ressurser

Oversikt over pavelige dokumenter og ressurser som involverer katolske skoler.

Les mer

Tospråklig fagopplæring

Ressurser/lenker for tospråklig fagopplæring.

Les mer

Liturgi, bønner og tekster

Lenker/ressurser om liturgi og ritualer i den katolske kirke.

Les mer

Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere ved katolske skoler

Oversikten som her presenteres, tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor, med stor spredning i kompetanse blant lærere som underviser i kristendomsfagene (KRLE, Kristendom, Religion og etikk).

Les mer

Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere ved katolske skoler [folder]

Folderen viser en kortfattet oversikt som tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor med stor spredning i kompetanse for lærere som underviser i kristendom.

Les mer

Egen måte å tenke skole på

Man trenger ikke være katolikk for å jobbe på en katolsk skole, men man må være innforstått med hvordan vi jobber her.

Les mer